Fakülte Kurulu

Prof.Dr. Osman Nuri AĞDAĞ
Dekan
Prof.Dr. Harun Kemal ÖZTÜRK
Profesör Üye
Prof.Dr. Mehmet ORHAN Profesör Üye
Prof.Dr. Fatih CETİŞLİ
Profesör Üye
Doç.Dr. Buket ARIK Doçent Üye
Doç.Dr. Engin DEMİRAY
Doçent Üye
Dr.Öğr.Üyesi Engin NACAROĞLU Doktor Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Tufan TURACI Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Gülbin ERDEN Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Ceyhun KARPUZ  Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Aşkıner GÜNGÖR Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Sami Gökhan ÖZKAL Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Fatih CETİŞLİ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Halil KUMSAR Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Necip ATAR Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Özler KARAKAŞ Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Sema PALAMUTÇU Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı

Menü