Fakülte Kurulu

Prof.Dr. Osman Nuri AĞDAĞ
Dekan
Prof.Dr. Ceyhun KARPUZ
Profesör Üye
Prof.Dr. Mehmet ORHAN Profesör Üye
Prof.Dr. Ülker Güner BACANLI
Profesör Üye
Doç.Dr. Buket ARIK Doçent Üye
Doç.Dr. Engin DEMİRAY
Doçent Üye
Dr.Öğr.Üyesi Ahmet ÖZEK Doktor Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Tufan TURACI Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Hidayet ARGUN Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Abdullah T. TOLA Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Aşkıner GÜNGÖR Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Sami Gökhan ÖZKAL Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Abdullah Cem KOÇ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Halil KUMSAR Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Necip ATAR Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Özler KARAKAŞ Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Yıldıray TURHAN Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı

Menü