Fakülte Kurulu

Prof.Dr. Kadir KAVAKLIOĞLU
Dekan
Prof.Dr. Ülker Güner BACANLI Profesör Üye
Prof.Dr. Ceyhun KARPUZ Profesör Üye
Prof.Dr. Harun Kemal ÖZTÜRK Profesör Üye
Doç.Dr. Buket ARIK Doçent Üye
Doç.Dr. Engin DEMİRAY Doçent Üye
Dr.Öğr.Üyesi Ahmet ÖZEK Doktor Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Sezai TOKAT Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Hidayet ARGUN Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Abdullah T. TOLA Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Aşkıner GÜNGÖR Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Yahya TÜLEK Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Abdullah Cem KOÇ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Halil KUMSAR Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Necip ATAR Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Özler KARAKAŞ Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Yıldıray TURHAN Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı

Menü