ÖZ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

 

ÜNVAN

ADI VE SOYADI

BÖLÜMÜ

Prof. Dr.

Fatih CETİŞLİ

Dekan Yardımcısı

Prof. Dr.

Mehmet ORHAN

Makine Mühendisliği

Prof. Dr.

Yetiş Şazi MURAT

İnşaat Mühendisliği

Prof. Dr.

Güngör DURUR

Tekstil Mühendisliği

Prof. Dr.

Halil KUMSAR

Jeoloji Mühendisliği

Prof. Dr.

Gülbin ERDEN

Çevre Mühendisliği

Doç. Dr.

Fatma IŞIK

Gıda Mühendisliği

Doç. Dr.

Meriç ÇETİN

Bilgisayar Mühendisliği

Doç. Dr.  Tufan TOPAL  Kimya Mühendisliği 

Dr. Öğr. Üyesi

Semih COŞKUN

Endüstri Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi  Ahmet ÖZEK  Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

Fakülte Sekreteri

Fehmi SÖYLEV

Dekanlık

   

Menü