2023 - Mühendislik Fakültesi - Akademik Kurul Kararları  / 27.10.2023 (toplantı)

 2023 - Mühendislik Fakültesi - Danışma Kurulu Kararları / 05.09.2023

 2022 - Mühendislik Fakültesi - KİDR - Kurum/Birim İç Değerlendirme Raporu

 2022 - Mühendislik Fakültesi - KİDR - Kurum/Birim İç Değerlendirme Raporu - kanıtlar

 2022 - Mühendislik Fakültesi -Faaliyet Raporu

 2022 - Mühendislik Fakültesi - Özdeğerlendirme Raporu

Menü