JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BÜNYESİNDEKİ LABORATUVARLAR

Zemin ve Kay Mekaniği Laboratuvarı

Mineral ve Kayaç Laboratuvarı

Mikroskop Laboratuvarı

Paleontoloji - Sedimantoloji Laboratuvarı

Sıvı Kapanımı ve Maden Yatakları Laboratuvarı

 

Menü