İdris AKBEYİK

Bölüm Sekreteri

Tel. 0 258 296 33 58

Jeoloji Müh. Bölümü e-posta adresi: jeolojibolsek@pau.edu.tr

Menü