STRATEJİK PLANLAMA KOMİSYONU

Başkan: Prof. Dr. Tamer KORALAY

Üye : Doç. Dr. Hüseyin ERTEN

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Turgay BEYAZ

BOLOGNA KOMİSYONU

Başkan: Prof. Dr. Halil KUMSAR

Üye : Doç. Dr. İbrahim ÇOBANOĞLU

Üye: Arş. Gör. Dr. Arzu  GÜL

MÜDEK  KOMİSYONU

Başkan: Prof. Dr. Ömer BOZKAYA

Üye : Doç. Dr. Ali BÜLBÜL

Üye: Doç. Dr. Sefer Beran ÇELİK

Üye: Arş. Gör. Dr. Arzu  GÜL

Üye: Arş. Gör. Dr. Taylan AKIN

BÖLÜM LİSANS VE LİSANSÜSTÜ MÜFREDAT  KOMİSYONU

Başkan: Prof. Dr. Tamer KORALAY

Üye : Prof. Dr. Hülya ALÇİÇEK

Üye: Doç. Dr. Hüseyin ERTEN

BÖLÜM MUAFİTET  KOMİSYONU

Başkan: Prof.. Dr. Demet Banu KORALAY

Üye : Arş. Gör. Dr. Savaş TOPAL

Üye: Arş. Gör. Dr. Arzu  GÜL

BÖLÜM DERS PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Arş. Gör. Dr. Arzu  GÜL

BÖLÜM SINAV PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Arş. Gör. Dr. Taylan AKIN

BÖLÜM STAJ PROGR KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Başkan: Prof. Dr. Mete HANÇER

Başkan Yrd: Doç. Dr. Sefer Beran ÇELİK

Üye: Arş. Gör. Dr. Arzu  GÜL

BÖLÜM ERASMUS VE FARABİKOORDİNATÖRLÜĞÜ

Arş. Gör. Dr. Taylan AKIN

BÖLÜM ORYANTASYON  KOMİSYONU

Başkan:  Prof. Dr. Gülcan BOZKAYA

Üye : Doç. Dr. Ali KAYA

Üye: Doç. Dr. Barış SEMİZ

BÖLÜM SOSYAL FAALİYETLER  KOMİSYONU

Başkan: Prof. Dr. Erdal AKYOL

Üye : Dr. Öğr. Üyesi Suat TAŞDELEN

Üye:  Arş. Gör. Dr. Savaş TOPAL

BÖLÜM BİLGİ İŞLEM TEKNOLOJİLERİ  KOMİSYONU

Başkan: Prof. Dr. Halil KUMSAR

Üye : Doç. Dr. Ali GÖKGÖZ

Üye: Doç. Dr. Sefer Beran ÇELİK

TEZ İNCELEME KOMİSYONU

Başkan: Doç. Dr. Barış SEMİZ

Üye : Arş. Gör. Dr. Arzu GÜL

Üye: Arş. Gör. Dr. Taylan AKIN

ÖZ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Başkan: Doç. Dr. Ali GÖKGÖZ

Üye :  Doç. Dr. Hüseyin ERTEN

Üye:  Doç. Dr. Barış SEMİZ

Üye:  Doç.  Dr. Ezher TAGLİASACCHI

Menü