PAÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü, gerek akademik kadrosu gerekse laboratuar altyapısı bakımından kendini geliştirmiştir.  Bölümde, lisans ve lisansüstü seviyede eğitim öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir. Bölümümüz, alanında yeterli bilgi donanımına sahip, öz güvenli, problemlerin tespiti ve çözümüne yönelik bireysel ve ekip halinde çalışma becerisine sahip, teknolojik ve bilimsel yenilikleri takip edebilen, Jeoloji Mühendisleri mezun etmeyi amaç edinmiştir.Öğrencilerimiz, lisans eğitimleri boyunca bölüm müfredatında yeralan zorunlu ve seçmeli derslerin yanında üç adet zorunlu stajlarını tamamlayarak mezun olmaktadırlar.

Menü