PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
DANIŞMA KURULU TOPLANTISI

Yer: Mühendislik Fakültesi B-blok da BZ 16

BÖLÜM DANIŞMA KURULU ÜYELERİ
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Halil Kumsar
Bölüm Başkan Yardımcısı : Doç Dr. Barış Semiz
İşveren Temsilcisi: Hakan Şekerci (Mühendislik Bürosu)
Sektör Temsilcisi: Mehmet Ulutaş (Ulutaş Mermer Yönetim Kurulu Bşk)
Duygu Soyyiğit (Denizli Büyük Şehir Belediyesi)
Yönetici Temsilcisi: Sefa Çokal (SF Zemin Laboratuvaru)
Mezun: Tufan Kolgitti
Meslek Odası Temsilcisi: Doç. Dr. Barış Semiz (JMO Denizli Şube Başkanı)
Öğrenci Temsilcisi: Yusuf Ak (Öğrenci No: 15245001)
Tüm Bölüm akademik personeli

Jeolojji Mühendisliği Bölüm Danışma Kurulu Yokarıda belirtilen tarih ve saatte Bölüm Başkanı Prof.
Dr. Halil KUMSAR’ın Başkanlığında ve üyelerin katılımıyla toplandı. Yapılan toplantıda, katılım Bölüm
Danışma Kurulu üyelerinin görüşleri aşağıda verilmiştir.
İşveren Temsilcisi Hakan Şekerci : Jeoloji mühendisliğinin her sektöründe ilerlemek veya iş bulmak
zor belli bir alanda hazır yetiştirilmiş bir mühendis isteniyor. Sektörde çalışan olarak stajyer
öğrencilere jeolojik programlar üzerinde eksikler tamamlanıyor fakat temeli üniversitede atılmalı
(Netcad veya Gis programları vb.)
- Öğrencilerin lisans dönemi içerisinde farklı okullarda eğitim alınsa tek üniversiteye bağlı kalmadan
ismi ülke ve dünya çapında tanınmış üniversitelerde bir dönemde olsa eğitim alma şansı olsa Jeoloji
mühendisliği bölümüne öğrenci talebi daha çok artabilir. (Hakan ŞEKERCİ)
Bölüm Araş. Gör. Dr. Taylan AKIN : Saha kampında Corel draw programı yerine Coğrafi Bilgi
Sistemleri (GIS) tabanlı programlar kullanılarak yürütülebilir ve bu programlar öğrencilere öğretilebilir
.
Öğrenci Temsilcisi Yusuf AK: Öğrenci azlığından dolayı teknik seçmeli derslerin açılmasında
problemler yaşanıyor.
Yönetici Temsilcisi Sefa ÇOKAL: Herhangi bir alanda ilerlemek istediğinizde yeni işe başlayacak
olandan ilk önce hızlı öğrenme kabiliyetine sahip mühendis ve temel bilgileri sağlam mühendis
isteniyor. (Sefa Bey)

Sektör Temsilcisi Mehmet ALUTAŞ: Öğrencilerin Jeoloji mühendisliğinin masa başında
çalışılmayacağını, sayın hocaların anlatması iş hayatına hazırlaması gerekiyor. Küçük firmalarda
başlayıp firma ile büyümek daha avantajlı, büyük ve kurumsal firmalar bu büyümenin farkına varıp
sizin o bünyede çalıştığınızı ve kendilerine katkı sağlayabileceğinizi işveren fark ediyor ve iş yerinizdeki
kariyerinizin ilerlemesini işveren kendi teklif ediyor.
Sektör Temsilcisi Duygu SOYYİĞİT: Jeoloji mühendisliğinin herhangi bir alanında seçim yapılmalı ve
cesur olunmalı. Eğer kişinin ilerlediği sektör istemediği sektörse altın yıllarının heba olduğunu keşke
istediğim, sevdiğim alanda çalışsaydım diye pişman olunacağına değindi.
Bölüm Akademik Personeli Doç. Dr. Ezher TAGLİASACCHİ: Jeolojinin farklı alanlarda olduğunu
tanıtmak efektif olarak diğer alanlarda da varlığını göstermek lazım. Şu an dünyada gezegen jeolojisi,
mikro bakterilerin kayaç oluşumunu vb. gibi birçok çalışmalar yapılıyor ama tanıtımında eksik
kalıyoruz. Bu çalışmaları duyan öğrenciler ilgi duyup bölümü tercih edebilir.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Şube Başkanı Doç. Dr. Barış SEMİZ: Jeoloji Mühendisleri
bölümü ile Jeoloji Mühendisleri arasında ortaklaşa gerçekleştirilen meslek içi eğitim seminerleri,
ulusal ve uluslararası sempozyumlar, sosyal ve kültürel etkinlikler Jeoloji Mühendisliği Bölümündeki
öğrencilerin mesleki yeteneklerini ve kazanımlarını artırmaktadır. Aynı zamanda, farklı sektördeki
meslektaşlarımızla iletişim kurmalarını sağlamaktadır.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü Emekli Eğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet ÖZKUL: Jeoloji Mühendisliği
Bölümü ve Odamız ile ortaklaşa yürütülen JEPOARK çalışmaları, düzenlenen çalıştay ve fotoğraf
sergileri ülkemizdeki, Denizli ve çevresindeki doğal jeolojik oluşumların korunması ve gelecek
nesillere aktarılması açısından büyük öneme sahiptir. Bu konularda yapılan tüm etkinliklere Jeoloji
Mühendisliği öğrencilerinin de katılımı mesleki eğitimin bir parçası olmalıdır.

Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halil KUMSAR: Jeoloji Mühendisliği bölümü teorik ve
uygulamalı bir bilim dalıdır. Mesleki eğitimde temel mühendislik dersleri, arazi uygulamaları ve
laboratuvar uygulamaları mevcuttur. Tüm bilim dallarının en temelini oluşturmaktadır. Buna rağmen
son yıllarda Jeoloji Mühendisliği Bölümlerine gelen öğrenci sayılarında azalma yaşanmaktadır.
Ülkemizde mevcut durumda 4 üniversitedeki Jeoloji Mühendisliği bölümlerine sınırlı sayıda öğrenci
gelmektedir. Ülkemizdeki yer bilimleri ile ilgili Jeoloji mühendislerinin yapmakta olduğu çok sayıda
farklı alanlarda çalışma, proje, araştırmalar vardır. Bu çalışmaları yürütecek Jeoloji Mühendislerine
ileriki 10 yıl içinde daha fazla ihtiyaç olacaktır. Fakat yeterli sayıda mezun verilmediği için bu ihtiyacın
karşılanmasında ülke genelinde zorluk yaşanacaktır. Bu konuda YÖK tarafından da bazı
düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

 

 

Menü