Genel Jeoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. M. Cihat ALÇİÇEK

Araştırma Alanları :

Batı Toros Neojen – Kuvaterner havzalarının stratigrafisi ve tektono-sedimanter gelişimi

İletişim Bilgileri:

Telefon: +90 258 296 3378

E-Posta: alcicek@pau.edu.tr

Prof. Dr. Hülya ALÇİÇEK

Araştırma Alanları :

GB Anadolu Neojen havzalarının paleocoğrafyası ve paleoklimatolojisi, Karasal karbonatların sedimanter petrolojisi ve paleolimnolojik incelemeleri

İletişim Bilgileri:

Tel: +90 258 296 3396

E-posta: halcicek@pau.edu.tr

Prof. Dr. Mete HANÇER (Anabilim Dalı Başkanı)

Araştırma Alanları :

Yapısal jeoloji, aktif tektonik, deprem jeolojisi

İletişim Bilgileri:

Telefon: +90 258 296 3369

E-posta: mhancer@pau.edu.tr

Doç. Dr. Ali KAYA

Araştırma Alanları :

Yapısal jeoloji, mikrotektonik, yapısal analiz

İletişim Bilgileri:

Telefon: +90 258 296 3376

E-posta: alikaya@pau.edu.tr

 

Doç. Dr. Hüseyin ERTEN

Araştırma Alanları :

Memeli Paleontolojisi,Genel Jeoloji, Stratigrafi 

İletişim Bilgileri:

Telefon: +90 258 296 3410

E-posta: herten@pau.edu.tr

Doç. Dr. Savaş TOPAL (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Araştırma Alanları :

Paleosismoloji, Deformasyon Yapıları, Tektonik Jeomorfoloji

İletişim Bilgileri:

Telefon: +90 258 296 3418

E-posta: savastopal@pau.edu.tr

 

Doç. Dr. Ezher Tagliasacchi

Araştırma Alanları :

Sedimantoloji, Stratigrafi, Kuvaterner Jeolojisi

İletişim Bilgileri:

Telefon: +90 258 296 3440

E-posta: egulbas@pau.edu.tr

   

Dr. Öğr. Üyesi Arzu GÜL

Araştırma Alanları :

Memeli paleontolojisi (Carnivora: Hyaenidae, Embrithopoda: Palaeoamasiidae), Jeolojik miras, jeoparklar

İletişim Bilgileri:

Telefon: +90 258 296 3440

E-posta: agul@pau.edu.tr

 

Maden Yatakları-Jeokimya Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Hulusi KARGI

Araştırma Alanları:

Mağmatik Petroloji, Jeokimya, Mineraloji, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri

İletişim Bilgileri:

Telefon: +90 258 296 3406

E-posta: hkargi@pau.edu.tr

 

Prof. Dr. Gülcan BOZKAYA (Anabilim Dalı Başkanı)

Araştırma Alanları:

Maden Jeolojisi, Cevher Mikroskopisi, Sivi Kapanimi ve İzotop Jeokimyası

İletişim Bilgileri:

Telefon: +90 258 296 3422

E-posta: gbozkaya@pau.edu.tr

 

Prof. Dr. Demet Banu KORALAY

Araştırma Alanları:

Petrol Jeolojisi, Organik Jeokimya

İletişim Bilgileri:

Telefon: +90 258 296 3377

E-posta: dbkoralay@pau.edu.tr

 

Prof. Dr. Ali AYDIN

Araştırma Alanları

Gravimetri, Manyetometri

İletişim Bilgileri

Telefon: +90 258 296 3370

Fax: +90 258 296 33 82

E-posta: aaydin@pau.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi Taylan AKIN

Doktora sonrası araştırmacı (Delft Teknik Üniversitesi, İnşaat Müh.&Yerbilimleri, Rezervuar Mühendisliği)

Araştırma Alanları:

Jeotermal Enerji, Reaktif Taşınım Modelleme, CO2 Enjeksiyonu, Hidrojeokimya

İletişim Bilgileri:

Telefon: +90 258 296 3437

E-posta: takin@pau.edu.tr

 

Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ömer BOZKAYA

Araştırma Alanları:

Fillosilikatların Mineralojisi ve Jeokimyası, Diyajenez ve Çok Düşük Dereceli Metamorfizma, Sedimanter ve Metamorfik Petroloji

İletişim Bilgileri:

Telefon: +90 258 296 3442

E-posta: obozkaya@pau.edu.tr

Prof. Dr. Tamer KORALAY (Anabilim Dalı Başkanı)

Araştırma Alanları:

Piroklastik Kayaçlar (İgnimbiritler), Petroloji-Petrojenez, Mineraloji-Petrografide Spektroskopik İncelemeler, Jeoarkeoloji

İletişim Bilgileri:

Telefon: +90 258 296 3374

E-posta: tkoralay@pau.edu.tr

 

Doç. Dr. Barış SEMİZ (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Araştırma Alanları:

Volkanik kayaçlar, Mineraloji-Petrografi, Jeoarkeoloji, Arkeometri

İletişim Bilgileri:

Telefon: +90 258 296 3402

E-posta: bsemiz@pau.edu.tr

Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Halil KUMSAR (Anabilim Dalı Başkanı, Bölüm Başkanı)

Araştırma Alanları:

Mühendislik Jeolojisi, Jeoteknik Deprem Mühendisliği, Şev Stabilitesi

İletişim Bilgileri:

Telefon: +90 258 296 3366

E-posta: hkumsar@pau.edu.tr

Prof. Dr. Erdal AKYOL

Araştırma Alanları:

Jeoteknik, Deprem Etkilerinin Azaltılması, Coğrafi Bilgi Sistemleri

İletişim Bilgileri:

Telefon: +90 258 296 3379

E-posta: eakyol@pau.edu.tr

Prof. Dr. İbrahim ÇOBANOĞLU

Araştırma Alanları:

Mühendislik Jeolojisi, Zemin Mekaniği

İletişim Bilgileri:

Telefon: +90 258 296 3409

E-posta: icobanoglu@pau.edu.tr

 

Prof. Dr. Sefer Beran ÇELİK

Araştırma Alanları:

Mühendislik Jeolojisi, Deneysel Kaya ve Zemin Mekaniği, Doğal Taşların Teknolojik Özellikleri

İletişim Bilgileri:

Telefon: +90 258 296 3412

E-posta: scelik@pau.edu.tr

 

Doç. Dr. Ali BÜLBÜL

Araştırma Alanları:

Hidrojeoloji, İzleyici Testleri, Kirlilik Taşınımı, Jeotermal Sistemler, Su Kimyası

İletişim Bilgileri:

Telefon: +90 258 296 3401

E-posta: abulbul@pau.edu.tr

 

Doç. Dr. Ali GÖKGÖZ

Araştırma Alanları:

Hidrojeoloji, hidrojeokimya, jeotermal sistemler

İletişim Bilgileri:

Telefon: +90 258 296 3373

E-posta: agokgoz@pau.edu.trDoç. Dr. Suat TAŞDELEN

Araştırma Alanları:

Hidrojeoloji, karst hidrojeolojisi

İletişim Bilgileri:

Telefon: +90 258 296 3375

E-posta: stasdelen@pau.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Turgay BEYAZ

Araştırma Alanları:

Jeoteknik, Zemin Dinamiği, Zemin Mekaniği

İletişim Bilgileri:

Telefon: +90 258 296 3371

E-posta: tbeyaz@pau.edu.tr

   

Görevlendirmeli

foto FATMA FİGEN ALTINOĞLU   

Öğr. Gör. Dr. Fatma Figen ALTINOĞLU

Araştırma Alanları:

Jeofizik,

İletişim Bilgileri:

Telefon: +90 258 296 3391

E-posta: faltinoglu@pau.edu.tr

Menü