Menü

Ana Sayfa


 Öncelikle huzurlu ve güvenli bir ortam!


Prof. Dr. Hulusi Kargı

Pamukkale Üniversitesi Rektör Adayı

Akademik gelişim için yapmak istediklerimiz:

• Araştırma alt yapısının tamamlanması (laboratuarlar, veri ve bilgi kaynakları, donanım, yazılım vs.)

• Akademisyenin üzerinden akademik işlerin dışındaki yüklerin kaldırılması

• Her öğretim üyesinin 6 aya kadar yurtdışı çıkışına destek sağlanması

• Uluslararası ikili işbirliklerin güçlendirilmesi ve çeşitlendirilmesi

• Ulusal ve uluslararası fonlardan daha fazla yararlanmak için özel sektör işbirliği ile profesyonel bir proje merkezinin oluşturulması

• Bilimsel yayın ve toplantı katılım desteklerinin artırılması ve doğrudan verilmesi

• Sempozyum, kongre, çalıştay vs gibi bilimsel toplantıların düzenlenmesinin teşvik edilmesi

• Yeterlilik, TİK, savunma vs. için dışarıdan gelen jürinin, tüm masraflarının karşılanması

• Konferans, seminer vb. gibi aktiviteler için davet edilen konuşmacıların desteklenmesi

• Öğretim üyesi ve elemanlarının süre uzatmalarındaki formalitelerin ortadan kaldırılması

• BAP projelerinden lisansüstü öğrencisi olmayan öğretim üyesi ve bölümlerinde faydalanması

• Halen verilmekte olan tez destek miktarlarının artırılması

• Üniversite-sanayi işbirliğinin dış destekli fonlarla geliştirilmesi, Teknokent’ in etkin olması, üniversite-toplum-kamu ilişkilerinin güçlendirilmesi

• Lisansüstü eğitimde unvan gözetmeksizin genç akademisyenlerin daha etkin rol alması

• Asistan ihtiyacının karşılanmasına yönelik, 50/d kadrosu alımı ve ÖYP programlarından faydalanmak için gerekli girişimlerin yapılması

• Öğretim elemanlarının yolluk, yevmiye ve ek ders ücretlerinin zamanında ödenmesi