Menü

  Menü

   Haberler

   Pamukkale Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, 03.07.1992 tarihinde 3837 sayılı kanunla kurulmuştur. 

   Mesleğe ilişkin derslerde verilen teorik bilgiler laboratuvar çalışmaları ile desteklenmektedir. Pamukkale Üniversitesi Ön lisans, Lisans, Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre programdan mezun olabilmek için ortak zorunlu dersler dışında en az 120 ve en çok 152 kredi/saat'lik meslek derslerini başarmak zorundadır. Öğrenciler her biri en az 60 iş günü olmak üzere yaz aylarında ve iki aşamada gerçekleştirilen zorunlu stajlarını da başarmak durumundadırlar. Stajlar, üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde belirli kriterlere uygun olan işyerlerinde yapılacaktır. 

   Lisans eğitiminde, endüstri meslek liselerinde meslek dersleri atölye çalışmalarını yürütebilecek bilgi, beceri ve alışkanlıklara sahip yeterli nitelikte teknik öğretmenler yetiştirmek temel amaçtır. Lisans eğitiminden mezun olan öğrenciler aldıkları eğitim çerçevesinde çeşitli sanayi kuruluşlarında da görev alabilmektedirler. 

   Bölümlerimizde MTEM projesi kapsamında Modüler Sistem ders programları kabul edilmiş ve 2004-2005 Eğitim-Öğretim yılından itibaren uygulamaya geçilmiştir. 

   Fakültemizin modern bilgisayar ve elektronik laboratuvarları ve atölyeler, öğrencilerin en yeni teknolojik eğilimleri yakından takip etmelerini ve ilgili uygulamaları geliştirmelerini sağlayacak niteliktedir. Bu imkanlar ve yetişmiş insan gücü göz önüne alındığında Fakültemiz Ulusal ve Uluslararası Ar-Ge projelerinin geliştirilmesi ve endüstriyelleştirilmesi için uygun bir platformdur. 

   Fakültemiz bünyesinde; Elektrik Eğitimi,Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi ve Makine Eğitimi Bölümleri mevcuttur. Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü: Elektronik Eğitimi A.B.D ve Bilgisayar Sistemleri Eğitimi A.B.D. ; MakineEğitimi Bölümü: Otomotive Eğitimi A.B.D. aktif olarak Eğitim-Öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.Bu anabilim dallarına her yıl 30 öğrenci alınmaktadır. Fakültemizin 2007-2008 Akademik yılı itibariyle toplam öğrenci sayısı 420, akademik personel sayısı 30 dur.

    
    MİSYON
    

   Pamukkale Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesinin Misyonu,

   • Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında meslek derslerini, endüstriyel kuruluşlardaki atölye çalışmalarını yürütebilecek bilgi, beceri ve niteliklere,
   • Multidisipliner Araştırma-Geliştirme Projelerinde görev alma ve yürütme becerilerine,
   • Pamukkale Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesinin bir bireyi olmanın sağladığı katma değerin bilincine ve gerekli donanıma sahip

   öğretmenler yetiştirmek ve Ülkemizin öncelikli ihtiyaçlarından olan ara teknik elemanların sadece kaliteli, standart, tam teçhizatlı eğitimle     sağlanabileceğini kanıtlamaktır.

    
    VİZYON
    
   Pamukkale Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesinin Vizyonu,
   • Kaliteli eğitim, Araştırma ve Geliştirme, yeniliklere açık, yaratıcı ve Multidisipliner çalışmalar, hayat boyu eğitim, teknolojik liderlik ve Endüstri ortaklıkları konularında Ulusal/Uluslararası çapta tanınmış bir kuruluş olmak,
   • Dünya çapında Eğitimsel ve Teknolojik gelişmelere katkıda bulunmaktır.