Menü

Güncellenme Tarihi: 07 Aralık 2015

Kapatılan programlardaki kayıtlı öğrencilerin aktarımları.

Yükseköğretim kurumlarında öğrenci alımı duran veya kapatılan programlarda kayıtlı
öğrencilerin çeşitli sebeplerle başka bir programa aktarılması işlemleriyle ilgili 07/11/2015
tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararlara ilişkin ilgi yazı ekte
gönderilmiş olup; ekte belirtilen bölüm/program öğrencileriniz bu karardan
faydalanabilecektir.
Bu kapsamda aktarma talebinde bulunan öğrencilerinize ekte verilen dilekçenin
doldurularak 5 Ocak 2016 tarihine kadar verilmesi gerekmektedir.