Öğrenci Sayısı

57462

Akademik Personel Sayısı

1855

İdari Personel Sayısı

1504

Mezun Sayısı

77261

Öğrenci Sayısı: Cinsiyet
Öğrenci Sayısı: Öğrenim Türü
Öğrenci Sayısı: Öğrenim Düzeyi
Akademik Birim Sayıları
Personel Sayısı
Personel Dağılımı
Akademik Personel Sayısı
Akademik Personel Dağılımı