Öğrenci Sayısı

57630

Akademik Personel Sayısı

2040

İdari Personel Sayısı

1464

Mezun Sayısı

94865

Öğrenci Sayısı: Cinsiyet
Öğrenci Sayısı: Öğrenim Türü
Öğrenci Sayısı: Öğrenim Düzeyi
Akademik Birim Sayıları
Personel Sayısı
Personel Dağılımı
Akademik Personel Sayısı
Akademik Personel Dağılımı