Öğrenci Sayısı

53063

Akademik Personel Sayısı

1901

İdari Personel Sayısı

1495

Mezun Sayısı

82357

Öğrenci Sayısı: Cinsiyet
Öğrenci Sayısı: Öğrenim Türü
Öğrenci Sayısı: Öğrenim Düzeyi
Akademik Birim Sayıları
Personel Sayısı
Personel Dağılımı
Akademik Personel Sayısı
Akademik Personel Dağılımı