Öğrenci Sayısı

54191

Akademik Personel Sayısı

2029

İdari Personel Sayısı

1482

Mezun Sayısı

92068

Öğrenci Sayısı: Cinsiyet
Öğrenci Sayısı: Öğrenim Türü
Öğrenci Sayısı: Öğrenim Düzeyi
Akademik Birim Sayıları
Personel Sayısı
Personel Dağılımı
Akademik Personel Sayısı
Akademik Personel Dağılımı