Öğrenci Sayısı
52923
Akademik Personel Sayısı
2162
İdari Personel Sayısı
1438
Mezun Sayısı
106389
Öğrenci Sayısı: Cinsiyet
Öğrenci Sayısı: Öğretim Türü
Öğrenci Sayısı: Öğretim Düzeyi
Akademik Birim Sayıları
Personel Sayısı
Akademik Personel Sayısı
Akademik Personel Dağılımı