Öğrenci Sayısı

54029

Akademik Personel Sayısı

2098

İdari Personel Sayısı

1463

Mezun Sayısı

96236

Öğrenci Sayısı: Cinsiyet
Öğrenci Sayısı: Öğrenim Türü
Öğrenci Sayısı: Öğrenim Düzeyi
Akademik Birim Sayıları
Personel Sayısı
Akademik Personel Sayısı
Akademik Personel Dağılımı