Öğrenci Sayısı

57257

Akademik Personel Sayısı

1871

İdari Personel Sayısı

1499

Mezun Sayısı

77406

Öğrenci Sayısı: Cinsiyet
Öğrenci Sayısı: Öğrenim Türü
Öğrenci Sayısı: Öğrenim Düzeyi
Akademik Birim Sayıları
Personel Sayısı
Personel Dağılımı
Akademik Personel Sayısı
Akademik Personel Dağılımı