Öğrenci Sayısı

52011

Akademik Personel Sayısı

2035

İdari Personel Sayısı

1476

Mezun Sayısı

93881

Öğrenci Sayısı: Cinsiyet
Öğrenci Sayısı: Öğrenim Türü
Öğrenci Sayısı: Öğrenim Düzeyi
Akademik Birim Sayıları
Personel Sayısı
Personel Dağılımı
Akademik Personel Sayısı
Akademik Personel Dağılımı