Öğrenci Sayısı

51938

Akademik Personel Sayısı

1896

İdari Personel Sayısı

1492

Mezun Sayısı

83490

Öğrenci Sayısı: Cinsiyet
Öğrenci Sayısı: Öğrenim Türü
Öğrenci Sayısı: Öğrenim Düzeyi
Akademik Birim Sayıları
Personel Sayısı
Personel Dağılımı
Akademik Personel Sayısı
Akademik Personel Dağılımı