Öğrenci Sayısı

61096

Akademik Personel Sayısı

2040

İdari Personel Sayısı

1464

Mezun Sayısı

94880

Öğrenci Sayısı: Cinsiyet
Öğrenci Sayısı: Öğrenim Türü
Öğrenci Sayısı: Öğrenim Düzeyi
Akademik Birim Sayıları
Personel Sayısı
Personel Dağılımı
Akademik Personel Sayısı
Akademik Personel Dağılımı