Öğrenci Sayısı

53367

Akademik Personel Sayısı

2114

İdari Personel Sayısı

1456

Mezun Sayısı

96584

Öğrenci Sayısı: Cinsiyet
Öğrenci Sayısı: Öğrenim Türü
Öğrenci Sayısı: Öğrenim Düzeyi
Akademik Birim Sayıları
Personel Sayısı
Akademik Personel Sayısı
Akademik Personel Dağılımı