Öğrenci Sayısı

57166

Akademik Personel Sayısı

1891

İdari Personel Sayısı

1493

Mezun Sayısı

77819

Öğrenci Sayısı: Cinsiyet
Öğrenci Sayısı: Öğrenim Türü
Öğrenci Sayısı: Öğrenim Düzeyi
Akademik Birim Sayıları
Personel Sayısı
Personel Dağılımı
Akademik Personel Sayısı
Akademik Personel Dağılımı