Öğrenci Sayısı
53772
Akademik Personel Sayısı
2163
İdari Personel Sayısı
1440
Mezun Sayısı
106161
Öğrenci Sayısı: Cinsiyet
Öğrenci Sayısı: Öğrenim Türü
Öğrenci Sayısı: Öğrenim Düzeyi
Akademik Birim Sayıları
Personel Sayısı
Akademik Personel Sayısı
Akademik Personel Dağılımı