Öğrenci Sayısı

57907

Akademik Personel Sayısı

1878

İdari Personel Sayısı

1504

Mezun Sayısı

76668

Öğrenci Sayısı: Cinsiyet
Öğrenci Sayısı: Öğrenim Türü
Öğrenci Sayısı: Öğrenim Düzeyi
Akademik Birim Sayıları
Personel Sayısı
Personel Dağılımı
Akademik Personel Sayısı
Akademik Personel Dağılımı