Öğrenci Sayısı

58762

Akademik Personel Sayısı

1997

İdari Personel Sayısı

1485

Mezun Sayısı

87202

Öğrenci Sayısı: Cinsiyet
Öğrenci Sayısı: Öğrenim Türü
Öğrenci Sayısı: Öğrenim Düzeyi
Akademik Birim Sayıları
Personel Sayısı
Personel Dağılımı
Akademik Personel Sayısı
Akademik Personel Dağılımı