Öğrenci Sayısı
53691
Akademik Personel Sayısı
2161
İdari Personel Sayısı
1438
Mezun Sayısı
104778
Öğrenci Sayısı: Cinsiyet
Öğrenci Sayısı: Öğrenim Türü
Öğrenci Sayısı: Öğrenim Düzeyi
Akademik Birim Sayıları
Personel Sayısı
Akademik Personel Sayısı
Akademik Personel Dağılımı