Öğrenci Sayısı

60604

Akademik Personel Sayısı

1936

İdari Personel Sayısı

1484

Mezun Sayısı

85897

Öğrenci Sayısı: Cinsiyet
Öğrenci Sayısı: Öğrenim Türü
Öğrenci Sayısı: Öğrenim Düzeyi
Akademik Birim Sayıları
Personel Sayısı
Personel Dağılımı
Akademik Personel Sayısı
Akademik Personel Dağılımı