Öğrenci Sayısı

61268

Akademik Personel Sayısı

1916

İdari Personel Sayısı

1488

Mezun Sayısı

85417

Öğrenci Sayısı: Cinsiyet
Öğrenci Sayısı: Öğrenim Türü
Öğrenci Sayısı: Öğrenim Düzeyi
Akademik Birim Sayıları
Personel Sayısı
Personel Dağılımı
Akademik Personel Sayısı
Akademik Personel Dağılımı