Öğrenci Sayısı

57344

Akademik Personel Sayısı

1864

İdari Personel Sayısı

1502

Mezun Sayısı

77370

Öğrenci Sayısı: Cinsiyet
Öğrenci Sayısı: Öğrenim Türü
Öğrenci Sayısı: Öğrenim Düzeyi
Akademik Birim Sayıları
Personel Sayısı
Personel Dağılımı
Akademik Personel Sayısı
Akademik Personel Dağılımı