Öğrenci Sayısı
50758
Akademik Personel Sayısı
2120
İdari Personel Sayısı
1455
Mezun Sayısı
99212
Öğrenci Sayısı: Cinsiyet
Öğrenci Sayısı: Öğrenim Türü
Öğrenci Sayısı: Öğrenim Düzeyi
Akademik Birim Sayıları
Personel Sayısı
Akademik Personel Sayısı
Akademik Personel Dağılımı