Öğrenci Sayısı
52443
Akademik Personel Sayısı
2188
İdari Personel Sayısı
1443
Mezun Sayısı
107094
Öğrenci Sayısı: Cinsiyet
Öğrenci Sayısı: Öğretim Türü
Öğrenci Sayısı: Öğretim Düzeyi
Akademik Birim Sayıları
Personel Sayısı
Akademik Personel Sayısı
Akademik Personel Dağılımı