Kalite Yönetimi ve Veri Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

Menü

 

Kalite bitmeyen bir süreçtir ve gelecektir.

      Kalite ile ilgili ilk kayıtlar M.Ö. 2150 yılına kadar uzanmaktadır. Ünlü Hammurabi Kanunlarının 229. maddesinde kalite ile ilgili şu hükme yer verilmiştir: “Eğer bir inşaat ustası bir adama ev yapar ve ev sağlam olmayıp ev sahibinin üstüne çökerek ölümüne sebep olursa o inşaat ustasının başı uçurulur.”. Bu maddeyle geçmişte kalite için oldukça etkili yaptırım yolları olduğu anlaşılmaktadır. Kalite süregelen bir gelişmeyi kapsar ve son bulduğu nokta yoktur. Günümüzde de daha iyiyi bulmak için sürekli ve düzenli çalışmalarla sürdürülebilir mükemmelliğe ulaşmanın yolları aranmaktadır. Kısacası;

“Zamana hâkim olmak istiyorsan; kaliteyi bileceksin, uygulayacaksın ve yaşayacaksın. Kalite, yarınları bugünden yaşamaktır.”

      Kalite, her ne kadar insanlık tarihi boyunca insanlığın bir parçası olmuşsa da kavram olarak “kontrol” ile birlikte kullanılmaya başlanmıştır. Bu kontrol ise kuruluşların mükemmelliğe ulaşmalarını sağlayacak bir yönetim anlayışıyla sağlanmaktadır. Sürekli gelişme ve iyileşmeyi hedefleyen bu yönetim anlayışı Toplam Kalite Yönetimi’dir.

 

W. Edwards Deming görüşleri ile bugün Toplam Kalite Yönetimi’nin başta gelen kurucularından ve öncülerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Deming’in Kalite Yönetimine yaklaşım unsurlarından olan Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al (PUKÖ), ISO standartlarının da temelini oluşturan, sistematik bilgi elde etmeyi sağlayan bilimsel bir yönetimdir.

      Herhangi bir değişim hareketinin gelişmesinin sürmesi, özellikle cesaret edip emek vererek bu harekete katkı sağlayanlara teşekkür edilmesine, bu insanların onurlandırılmasına bağlıdır. Çağdaş yönetim sistemleri uzlaşmaya ve iletişime dayalı, katılımcı, esnek, kalite ve hesap verme kavramlarına ağırlık veren yönde gelişmektedir.

"Kalite için yapılan herşey kendini ileride öder. Kaliteden vazgeçme, kaliteyi koru!"
"KALİTE ASLA BİR TESADÜF DEĞİL, DAİMA AKILLI BİR GAYRETİN SONUCUDUR."
"Kalite bir yaşam tarzıdır."
"Kalite modası geçmeyen bir iktidardır."
"Kalite yarınları bugünden yaşamaktır."
"Değişim bir tehdit değil, yeni bir ufka ulaşma amacıdır."

 

Duyurular Tümünü Gör