Bozkurt Meslek Yüksekokulu

 

YÖNETİM

 

                                                   

 

 

Yüksekokul Müdürü

 

 

 

 

 

Öğr. Gör. Mustafa ALTINTAŞ

Müdür Yardımcısı

maltintas@pau.edu.tr

 

Nurettin DÜZENLİ

Yüksekokul Sekreteri V.

nduzenli@pau.edu.tr

0 258 296 32 97