2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı
2022-2023 Academic Year
   Güz Dönemi Ders Programı
Fall Semester Curriculum
 Güz Dönemi Sınav Programı
Fall Semester Exam Programs
Bahar Dönemi Ders Programı
Spring Semester Curriculum
Bahar Dönemi Sınav Programı
Spring Semester Exam Programs
 

Yaz Dönemi Ders Programı
Summer Semester Curriculum

 Yaz Dönemi Sınav Programı
Summer Semester Exam Programs
Bölümler / Departments   Ara Sınav
Midterm Exams
Dönem Sonu
Final Exams
Bütünleme
Make-up Exams
Ara Sınav
Midterm Exams
Dönem Sonu
Final Exams
Bütünleme
Make-up Exams
    Ara Sınav
Midterm Exams
 
Dönem Sonu
Final Exams
 
Bilgisayar Mühendisliği
Computer Engineering
       

 
   
Çevre Mühendisliği
Environmental Engineering
         
 
Elektrik - Elektronik Mühendisliği
Electrical and Electronics Engineering
       
 
   
Endüstri Mühendisliği
Industrial Engineering
       

 
 
Gıda Mühendisliği
Food Engineering
       
 
   
İnşaat Mühendisliği
Civil Engineering
       
       
Jeoloji Mühendisliği
Geological Engineering
       
       
Kimya Mühendisliği
Chemical Engineering
       
 
   
Makine Mühendisliği
Mechanical Engineering
       
   
Tekstil Mühendisliği
Textile Engineering
       
   

Menü