Şube Müdürü:

Metin ÇİL

296 22 56

Personel:

Makbule FİDAN

296 22 57

Hasan AVCI

296 29 75

Mehmet Emin SARI

296 18 05

Terfi-Emeklilik Şube Müdürlüğü, Üniversitemizde görev yapan akademik ve idari personelinin aşağıda belirtilen işlemlerini yürütmekle görevlendirilmiştir:

  • Aylık terfiler,
  • Aday memurların asalet onayları ve terfileri,
  • Öğrenim değişikliklerinin değerlendirilmesi,
  • Hizmet birleştirme işlemlerinin yapılması,
  • Askerlik, aylıksız izin ve yurtdışı borçlanma işlemlerinin yapılması,
  • Fiili hizmet zammı işlemleri,
  • Hizmet belgelerinin düzenlenmesi,
  • Ayrılma işlemleri (Emeklilik, müstafi, istifa, vefat vs.)in yürütülmesi,
  • Yabancı dil tazminatından yararlanan personelin işlemlerinin yapılması,