Şube Müdürü

Cengiz KILINÇ

 • 2547 sayılı Kanunun 53. maddesi kapsamında başlatılan ceza soruşturmasının tamamlanmasından sonra aynı Kanunun 53/c-2/d maddesi gereğince oluşturulan Son Soruşturma Kurulunun gündeminin oluşturulması, akabinde kararlarının yazımı ve söz konusu kararların ilgililere tebliği.
 • Ceza soruşturması kapsamında tebliği tamamlanan Son Soruşturma Kurulunun kararının Danıştay Birinci Dairesine gönderilmesi.
 • FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçu kapsamında şubemize bildirilen kişilerin Soruşturma Kurulunca şüphelilerin savunmasının alınması, tahkikat dosyasının takibi, Soruşturma kurulunun gündeminin oluşturulması, soruşturma raporunun yazımı ve Rektörlük Makamına sunulması.

 

 

     2275

 

Bilgisayar İşletmeni

Kazım ÇOMAKLI

 • Akademik ve İdari personel hakkında Rektör tarafında başlatılan disiplin ve ceza soruşturmalarına ilişkin soruşturmacı görevlendirmesi, soruşturma dosyasının takibi, tamamlanan soruşturma raporundaki ceza teklifinin Rektörlükçe yapılacak iş ve işlemlerin takibi ve sonuçlandırılması.
 • Danıştay Birinci Dairesinde gelen ceza soruşturması dosyaların Cumhuriyet Başsavcılığına ve ilgililere tebliğinin yapılması.
 • 7145 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 26 ncı maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında;

 

 

    2979


     
       

 

Soruşturma ve Ceza Şubesi Üniversitemiz personelinin 2547 sayılı Kanunun 53. maddesi  kapsamında aşağıda belirtilen işlemlerini yürütmekle sorumludur.

 • Akademik ve İdari personel hakkında Rektör tarafında başlatılan disiplin ve ceza soruşturmalarına ilişkin soruşturmacı görevlendirmesi, soruşturma dosyasının takibi, tamamlanan soruşturma raporundaki ceza teklifinin Rektörlükçe yapılacak iş ve işlemlerin takibi ve sonuçlandırılması.
 • 2547 sayılı Kanunun 53. maddesi kapsamında başlatılan ceza soruşturmasının tamamlanmasından sonra aynı Kanunun 53/c-2/d maddesi gereğince oluşturulan Son Soruşturma Kurulunun gündeminin oluşturulması, akabinde kararlarının yazımı ve söz konusu kararların ilgililere tebliği.
 • Ceza soruşturması kapsamında  tebliği tamamlanan Son Soruşturma Kurulunun kararının Danıştay Birinci Dairesine gönderilmesi.
 • Danıştay Birinci Dairesinde  gelen ceza soruşturması dosyaların Cumhuriyet Başsavcılığına ve ilgililere tebliğinin yapılması.
 • 7145 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 26 ncı maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında; FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçu kapsamında şubemize bildirilen kişilerin Soruşturma Kurulunca  şüphelilerin savunmasının alınması, tahkikat dosyasının takibi, Soruşturma kurulunun gündeminin oluşturulması, soruşturma raporunun yazımı ve Rektörlük Makamına sunulması.