Şube Müdürü:

Necmettin KÖYLÜ

296 19 58

Personel:

Kamile KUZU

(Kadro işlemleri, Atama işlemleri, Personel derece, Personel Akıllı Kimlik Kartı işlemleri)

29618 18

Gülzade AKMAN ÇETİNKAYA

(Geçici görevlendirme, İnsan Gücü Planlama Sistemi, Giyim yardımı)

296 22 49

Teoman CANBAY

(Alım ilanlarının hazırlanması, Kariyer Kapısı işlemleri, Personel Akıllı Kimlik Kartı işlemleri, E-imza işlemleri)

 296 18 22

 Erdal TANAY

(Arşiv işlemleri)
 296 22 70

 

İdari Personel Şube Müdürlüğü Üniversitemiz idari personelinin aşağıda belirtilen işlemlerini yürütmekle sorumludur.

  • Serbest kadroların oluşturulması (dolu-boş)
  • Açıktan-sözleşmeli, engelli, korunmaya muhtaç çocuklardan personel alımı için ilan hazırlanması
  • Açıktan, nakil, yeniden, özelleştirme, sözleşmeli, engelli, korunmaya muhtaç çocuklardan, terör nedeniyle gazi ve şehit yakınlarından atamalar ve görevlendirmeler
  • Görevlendirme işlemleri (Geçici görevlendirmeler, kurumiçi görevlendirmeler, ikinci öğretim)
  • Personelin derece değişikliklerinin yapılması
  • Kadro tahsisi ve iptalinin yapılması
  • Görevde yükselme kadro çalışmaları ve atamaları
  • Maliye Bakanlığına, YÖK'e, Devlet Personel Başkanlığına aylık kadro bildirimlerinin gönderilmesi
  • Yan ödeme cetvellerinin hazırlanması
  • Giyim yardımı listelerinin düzenlenmesi