Menü

Yararlı Belgeler

AKTS İş Yükü Eğitimi

 

BEK Soru Formu
BEK Soru Formu (Yükleme Tarihi 20.11.2012; Aşağıda belirtilen toplantıda görüşülerek yeniden düzenlenmiş formdur. Daha sonra ONLINE olarak erişilerek Program Başkanları tarafından doldurulması gerekecektir.)
YÖK BEK Raporları Eğitim Toplantısı (9 Kasım 2012, Ankara)

Dersin Ayrıntılı Bilgileri Tablosu hazırlanırken yararlanılabilecek dokümanlar:
Ders Ogrenme Kazanımları-PY ilişkilerinin sayısal belirlenmesi (Excel Dosyası) (Yükleme Tarihi 27.07.2011, Güncellendi 29.07.2011)

AKTS İş Yükü Tablosu Örneği (Yükleme Tarihi 11.07.2011) (pdf dosyası)
AKTS İş Yükü Tablosu Örneği (Yükleme Tarihi 26.07.2011) (Word Dosyası)

Ders Öğrenme Kazanımlarına göre Öğrenme/Öğretme ve Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri Belirleme Tablosu Örneği (Yükleme Tarihi 11.07.2011) (pdf dosyası)
Ders Öğrenme Kazanımlarına göre Öğrenme/Öğretme ve Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri Belirleme Tablosu Örneği (Yükleme Tarihi 26.07.2011) (Word Dosyası)


Dersin Ayrıntılı Bilgileri Dosyası Örneği (Yükleme Tarihi 11.07.2011) (pdf dosyası)
Dersin Ayrıntılı Bilgileri Dosyası Örneği (Yükleme Tarihi 26.07.2011) (Word Dosyası)


Öğretim Yöntem ve Teknikleri (Yükleme Tarihi 11.07.2011)  (pdf dosyası)
Öğretim Yöntem ve Teknikleri (Yükleme Tarihi 26.07.2011)  (Word Dosyası)AKTS Etiketine Başvuru ile ilişkili yararlı belgeler:

ECTS Label Application Form 2011 (Yükleme Tarihi 11.07.2011)

Program Yeterlilikleri ve Öğrenme Kazanımlarının Hazırlanması

Öğrenme Kazanımları Yazma Kılavuzu (Yükleme Tarihi 07.07.2011)

Öğrenme Kazanımları ve Program Yeterlilikleri Fiilleri (Yükleme Tarihi 07.07.2011)

Yeterlilikler Kontrol Listesi (Yükleme Tarihi 07.07.2011)

Ders öğrenme Çıktıları Yazma (Ankara Üniversitesi Şubat 2010) (Yükleme Tarihi 19.10.2010)

Program Çıktıları, Ders Öğrenme Çıktıları Hazırlama ve Öğrenci İş Yükü Hesaplama Kılavuzu (Ege Üniversitesi Yayını, Nisan, 2010)
(Yükleme Tarihi:03.08.2010)

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (YÖK 21.01.2010Genel Kurul Kararı Ekleri Ek-1)

Temel Alan Yeterlilikleri (http://tyyc.yok.gov.tr/)
Ayrıntı için bkz. http://bologna.yok.gov.tr/index.php?page=yazi&c=0&i=91
 
 
Raporlar

yasamboyu2.pdf
yasamboyu.pdf
 
Bologna Ministerial Anniversary Conference 2010

Budapest-Vienna Declaration

Conference documents

The Bologna Process Independent Assessment
Overview and Conclusions, Detailed Report (2,2 MB), Case studies and appendices
Eurydice Report: Focus on Higher Education in Europe 2010 (6,2 MB)   Focus 2010 - Highlights (1,5 MB)
EUA Trends 2010 Report (4 MB)
ESU Report: Bologna at the Finish Line
Education International Report "Enhancing Quality"
ENQA Report to the Bologna Ministerial Anniversary Conference
EURASHE 10 Commitments
EQAR Annual Report 2009
Education International Statement to the Bologna Anniversary Ministerial Conference      French version
Presentations and speeches

Invitation by the Romanian Minister Funeriu to the 2012 Bologna Ministerial Conference in Bucharest (wmv file, 83 MB)

Duyurular Tümünü Gör