Menü

Sunumlar
YÖK BEK Raporları Eğitim Toplantısı (3 Kasım 2012, Ankara)
YÖK_Sunumu_2012_11_03
 
Afyon Bologna Süreci Bölgesel Değerlendirme Toplantısı (15 Mayıs 2012)
PAU Sunum_01
 
YÖK BEK Raporları Eğitim Toplantısı (3 Kasım 2012, Ankara)
YÖK Sunumu_2012_11_03

EOBS Eğitimi için Genel Sunum (11 Temmuz 2011)
Sunum  1 (PAÜ-BEK)

Dersin Ayrıntılı Bilgileri dosyasının hazırlanmasında yararlı olabilecek sunumlar:
Sunum 1 (Prof. Dr. Muzaffer Elmas-YÖK)
Sunum 2 (Prof. Dr. Metin Toprak-YÖK)
 
Program Öğrenme Çıktıları ve Ders Öğrenme Çıktıları hazırlanması ile ilgili sunumlar
Sunum 1
Sunum 2
Sunum 3

 
27.07.2010 Tarihli Genel Toplantı Sunumları
Doç. Dr. Şükran TOK 'un Sunumu
Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman ŞAHİN 'in Sunumu
Yrd. Doç. Dr. İbrahim TUNCEL 'in Sunumu
Yrd. Doç. Dr. Zeynep AYVAZ TUNCEL 'in sunumu
İnteraktif Çalışma Dökümanı

21.06.2010 Tarihli Genel Toplantı Sunumları
Prof. Dr. Diler ASLAN' ın Sunumu
Prof. Dr. Hasan MANDAL' ın Sunumu
Prof. Dr. Süheyda ATALAY ' ın Sunumu

28.05.2010 Tarihli Genel Toplantı Sunumları
PAÜ Akademik Birim Yöneticileri Toplantısı

Duyurular Tümünü Gör