Labaratuar Hakkında
 
Ülkemiz bir deprem kuşağı altındadır. Bu depremler birçok can ve mal kaybına sebep olmakta ve acı sonuçları beraberinde getirmektedir. Bunun yanında, deprem zararlarının azaltılmasına yönelik çalışmalarla yeni yapılacak binaların deprem dayanımları her geçen gün biraz daha iyiye gitmektedir.
Ancak, mevcut yapılar için de zarar azaltma çalışmaları son derece büyük öneme sahiptir. Kamuoyunda da bu konuda büyük duyarlılık gözlenmektedir. Bu kapsamda Devlet Planlama Teşkilatı ve TÜBİTAK’ın destekleri ile Pamukkale Üniversitesin Deprem ve Yapı Teknolojileri Araştırma Laboratuarına Türkiye’nin en büyük kuvvetli döşeme ve reaksiyon duvarı inşa edilmiştir. Bu deney sistemi her yıl yüzlerce mezun veren Pamukkale üniversitesi öğrenci ve öğretim üyelerine araştırma ve inceleme imkanı sunmaktadır.
Laboratuarda, mevcut yapıların deprem dayanımlarının belirlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik araştırma çalışmaları devam tmektedir.
Bu kapsamda laboratuarda mevcut bulunan kritik makine techizat listesi aşağıda verilmiştir.

No Cinsi Miktar
1 Dartec hidrolik güç ünitesi 1 adet
2 MOOG-FCS2 kanallı kontrol sistemi 1 adet
3 Dartec 1 kanallı kontrol ünitesi 1 adet
4 28/20 ton servo-hidrolik piston 2 adet
5 30/15 ton hidrolik silindir 2 adet
6 60/30 ton hidrolik silindir
2 adet
7 100 ton hidrolik silindir
1 adet 
8 64 kanallı veri toplama sistemi 
1 adet 
9 Potansiyometrik cetvel(200 mm kapasiteli)
6 adet
10 Potansiyometrik cetvel(30 mm kapasiteli) 22 adet
11 Potansiyometrik cetvel(300 mm kapasiteli) 10 adet
12 300 mm çift uçtan mafsallı potansiyometrik cetvel 
10 adet 
13 50 mm çift uçtan mafsallı potansiyometrik cetvel 
20 adet
14 LVDT 300 mm
24 adet 
15 LVDT 200 mm 23 adet
16 50/50 tonluk yassı tip yük hücresi
2 adet
17 20 tonluk yük hücresi
1 adet
18 30/30 tonluk yük hücresi 
1 adet
19 40/20 tonluk yük hücresi 1 adet
20 60/30 tonluk yük hücresi 1 adet
21 100 tonluk yük hücresi
1 adet 
22 200 tonluk yük hücresi 1 adet 
23 Çelik kont. eksenel yükleme düzeneği 
3 takım 
24 Düşey yükleme konsolu
1 adet 
25 Veren montaj seti 
1 adet 
26 Kalıp elemanları 
muhtelif
27 Ölçüm düzeneği iskelesi 1 takım