T.C

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

DENEYSEL CERRAHİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

MERKEZDEN YARARLANMA KOŞULLARI

 1. Merkezden öncelikli olarak Pamukkale Üniversitesi akademik personelinin yürütücülüğünü yaptığı araştırma projeleri ve tez çalışmaları için yapılan talepler karşılanır.
 2. Talep edilen deney hayvanları, Pamukkale Üniversitesi Deneysel Cerrahi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönergesi hükümlerine göre merkez yönetim kurulunun belirlemiş olduğu belirli bir ücret karşılığı verilir.
 3. Merkezden deney hayvanı talebi, web sayfamızda yer alan “Deney Hayvanı İstek Formu”, “Taahhütname” doldurularak “Hayvan Deneyleri Etik Kurulu Kabul Onayı”ile birlikteMerkez Müdürlüğü’ne yazılı olarak yapılır.
 4. Kurallara uygun olarak yapılan başvurular, her ayın ilk Perşembe gününde toplanan Merkez Yönetim Kurulunda değerlendirilerek karara bağlanır.
 5. Uygun olarak değerlendirilen başvuru sonuçları ilgililere / ilgili birimlere yazılı olarak bildirilir.
 6. Kurallara uygun olarak yapılan deney hayvanı talebi Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.
 7. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan deney hayvanı talebi, ücretinin Pamukkale Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı hesabına yatırılmasından sonra gerekli hayvanların üretimi için planlamaya alınır.
 8. Süresinde tamamlanmayan araştırmalarda deney hayvanlarının bakımı talep edilirse, her hayvan için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bakım ücreti alınır.
 9. Araştırıcılara tahsis edilen hayvanlara, deney sonrası sağ kalıp belirli bir süre yaşatılacak olan hayvanlara rutin bakım işlemleri deney hayvanları merkezi personeli tarafından yapılır. Özel bir bakım gerekiyor ise, araştırıcılar tarafından yapılması gerekmektedir.
 10. Merkezde proje içeriğine uygun yeterli sayıda veya türde deney hayvanı bulunmaması halinde, Merkez Müdürü’nün bilgisi ve onayı dahilinde yasal üretici kurumlardan araştırıcı tarafından deney hayvanı sağlanabilir. Diğer merkezlerden sağlanan deney hayvanları öncelikle “karantinaya” alınırlar ve gerekli kontrollerden sonra kullanılabilirler.
 11. Araştırmacılar Hayvan Deneyleri Etik Kurulu’nca belirlenen esaslara uymak zorundadır.
 12. Deney hayvanı talep formunda belirtilen çalışma takvimine göre üretilip yetiştirilen hayvanların sorumlu araştırıcı tarafından 2 hafta süre ile deneye alınmaması durumunda, söz konusu hayvanlar diğer araştırıcılara tahsis edilir. Deney hayvanları talepleri, üretim ve çalışma planlaması yapılabilmesi için en az 3 ay öncesinden yapılmalıdır.
 13. Araştırma yürütücüsü Merkezde yürütülen ve tamamlanan araştırmalar ile ilgili olarak yapılan yayın ve bilimsel raporlarda merkezin açık adını belirtmek, yayın ya da bilimsel raporun bir örneğini 6 ay içinde Merkeze iletmek zorundadır.
 14. Ötenazi, anestezi ve prosedürler için gerekli kimyasal maddeler araştırmacılar tarafından temin edilir.
 15. Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Proje Koordinasyon Birimi tarafından satın alma, günlük bakım ücreti ve kadavra imha ücreti duyurusu yayınlanmayan projelerin deney hayvanı teslimi yapılmayacaktır. 

 

 

T.C

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

DENEYSEL CERRAHİ UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

DENEY HAYVANI FİYAT LİSTESİ

Hayvan Türü/Hizmet

Kurum İçi*

Kurum Dışı*

Fare( Balb/C)

30 TL (KDV Dahil)

35 TL (KDV Dahil)

Sıçan(Wistar Albino-Sprague Dawley)

50 TL (KDV Dahil)

55 TL (KDV Dahil)

Tavşan(Yeni Zelanda)

175 TL (KDV Dahil)

200 TL (KDV Dahil)

Kobay

100.TL (KDV Dahil)

105.TL (KDV Dahil)

Hayvan Bakımı **

Günlük

Günlük

Sıçan

Fare

Tavşan

Kobay

Sıçan

Fare

Tavşan

Kobay

2 TL

1 TL

3 TL

2,5 TL

1,5 TL

4 TL

Deney Hayvanı Kadavra İmhası  1 TL 0.5 TL   2.5 TL  1 TL  0.5 TL  2.5 TL

 

Not:Sıçan ve Fare yavrularında 3 (üç), tavşan yavrularında 5 (beş) haftalığa kadar annelerinin bakımına tabi oldukları için bakım ücreti alınmayacaktır.

* Gebe ve 12 aydan büyük hayvanlarda % 50 artırılarak uygulanır.

** Özellikli bakım gerektiren durum ve prosedürlerde( Diyabet, Yüksek Kolestrol, yara bakımı) % 50 artırılır.

 

YÖNETİM

Duyurular Tümünü Gör