AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI KAZISI

Menü

    Batı Giriş İç Bölüm Kazıları

   İç Kaledeki bir diğer kazı alanı; Batı Girişinden kaleye girdikten sonraki yolun kuzey ve güneydeki bölümlerdir. Kazı çalışmaları taş döşemeli yolun iki yanını sınırlayan duvarların önünde ve üzerinde yapılmıştır Amaç; duvarlar üzerindeki dolgu toprağını alarak duvarı açığa çıkarmak ve yolun sınırlarını belirlemektir.

   Çalışmalara güney duvarı üzerinde 69.80 kotunda başlanmıştır. Doğu-batı yönünde 7.25 m. uzunluğunda yaklaşık 0.70 m. genişliğinde toprak harçlı bir duvar ortaya çıkarılmıştır. Duvarın batı ucunun 0.25 m. içerisinden başlayan 5.85 m. uzunluğunda 0.65 m. genişliğinde harçlı bir duvar daha açığa çıkarılmıştır. Bu duvar, batı giriş kapısının güney duvarı ile birleşmektedir. Söz konusu duvarın hemen önünde, 5.85 x 2.40 m. lik alanda bir set duvarı bulunmaktadır. Set duvarı ve doğusundaki toprak harçlı olan diğer duvar, taş döşemeli yol ile paralel olarak uzanmaktadır. Ayrıca set duvarının bir bölümünü taş ve mermer bloklar oluşturmaktadır. Mermer bloklardan oluşan setin kuzeyinde, taş döşemeli yolu sınırlayan yine mermer bloklardan oluşmuş set duvarı bulunmaktadır. Çalışma alanımızdaki mermer bloklardan iki tanesi mevcut yerinden kaymış olup,  0.44 x 0.93 m. lik mermer blok kaldırılarak orijinal yerine konmuştur. Bu set üzerindeki dolgu toprağı içerisinde 67.74 kotunda 3 adet gülle bulunmuştur. Çalışmalara güney bölümde 67.74 kotunda son verilmiştir.

   Batı Giriş kapısının iç kısmındaki kuzey duvarındaki temizlik çalışmalarına 71.27 kotunda başlamıştır. Bu duvar, Batı Sarnıç I’ in güney duvarına birleşik olarak yapılmış ayrıca taş döşemeli yol ile paralel olarak kuzeydoğuya doğru ana kayaya kadar devam etmektedir. 11.20 m. uzunluğunda, 1.30 m. genişliğindeki duvar üzerinde toprak temizliği yapılmıştır.  Çalışmalara 68.68 kotunda son verilmiştir.

 

Batı Giriş, İç Kısım Güney Bölüm (Kazı Öncesi)

 

Batı Giriş, İç Kısım Güney Bölüm (Kazı Sonrası)

Batı Giriş, İç Kısım Güney Bölüm (Kazı Sonrası)

Batı Giriş, İç Kısım Kuzey Bölüm (Kazı Öncesi)

Batı Giriş, İç Kısım Kuzey Bölüm (Kazı Öncesi)

Batı Giriş, İç Kısım Kuzey Bölüm (Kazı Sonrası)

Batı Giriş, İç Kısım Kuzey Bölüm (Kazı Sonrası)

 

Duyurular Tümünü Gör