AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI KAZISI

Menü

AO YAPILARI KAZILARI

                                    AO Yapıları, 2012 Yılı Kazı Öncesi

                                                                    AO Yapıları, 2012 Yılı Kazı Öncesi


  AO 4 ve 6 odalarında kazı çalışmaları en son 2010 yılında yapılmıştır. 2012 yılında bu iki odada kazılara devam edilmiştir. Bu iki odanın AN sarnıcına bağlı ufak sarnıçlar olduğu düşünülmekteydi ancak yapılan kazı çalışmaları sonucunda iki odanın orta bölümdeki bir kemer ile birbirine bağlandığı ve tek sarnıç olarak kullanıldığı anlaşılmıştır. Kazılar sırasında her iki odanın da çok steril bir tabaka ile temsil edildiği anlaşılmıştır. Bu tabakada 12 – 14. yüzyıllar arası çok sayıda amphora parçası bulunmuştur. Bu da odaların Türk Dönemine kadar (1304) kullanıldığını göstermektedir.


  AO 4 ve 6 odalarının duvar yapısından birkaç evreli olarak kullanıldığını söylemek olasıdır. Ancak asıl kullanım evresi anlaşıldığı kadarıyla AN Sarnıcı ile çağdaş ya da sarnıç işlevini yitirdikten hemen sonra kullanılmış olmalıdır. Henüz AO 4 ve 6 sarnıcının alt seviyelerine ulaşılmadığı için kesin bir şey söylemek şu an için mümkün değildir.

                   AO 6 Odası                       AO 4 Odası

AO 6 Odası AO 4 Odası


  AO 4 ve 6 sarnıcının duvarları AN Sarnıcı duvarına yaslanmış durumdadır. AO 4 ile 6 odalarını ayıran ara duvardaki kemerin doğu bölümde olanı yarım vaziyettedir ve AN Sarnıcı batı duvarını bozmayacak şekilde yapılmıştır.


  AO 4 ve 6 odalarının doğu bölümdeki duvarların bazıları daha geç döneme aittirler ve bu alanda birkaç evreli kullanımın varlığını göstermektedirler. AO 6 odası batı duvarı üzerinde su almak için açılan üzeri kemerli bir açıklık yer almaktadır, bu açıklık daha sonraki dönem duvarları tarafından kapatılmıştır.


  AO 5 odasında yer alan sonraki dönem duvarlarının kaldırılması AO 4 ile AO 5 odaları arasındaki ilişkinin anlaşılmasına yardımcı olmuştur. AO 4 ve 6 sarnıcı ile aynı dönemde AO 5 odası olasılıkla bir koridor şeklindeydi ve AO 4 odasına birkaç basamaklı merdiven ile ulaşılmaktaydı.

                              AO 5 Odası

AO 5 Odası


  Görüldüğü kadarıyla AO 1, AO 2 ve AO3 odalarının oluşturduğu yapı kompleksinin erken evresi AO 4, AO 5 ve AO 6 odaları ile çağdaştır. 2013 yılında gerek AO 4 ve 6 sarnıcında gerekse diğer AO odalarında yapılacak kazı çalışmaları bu alanın kullanım amacı, evreleri hakkında daha kesin konuşmamıza olanak sağlayacaktır. 

                                         

                                                                                            AO Yapıları, 2012 Yılı Kazı Öncesi


Duyurular Tümünü Gör