AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI KAZISI

Menü

Kale Camii Çevresi

            Kale Camii çevresindeki kazı çalışmaları daha çok avlunun batı kısmında, 13-14 O plan karelerinde sürdürülmüştür. Öncelikle avlunun kuzey duvarının güney yüzü açığa çıkarılmıştır. Kuzeybatıdan başlayarak doğuya doğru devam ettiği ve sonrasında ana kaya ile birleştiği tespit edilmiştir. Söz konusu duvarın taş ve tuğla kullanılarak çamur harcı ile inşa edildiği görülmüştür.

            Kale Camii avlu kısmının batı ucunda başlatılan çalışmalarda 1.50 x 2. 80 m. iç ölçülerine sahip bir oda açığa çıkarılmıştır. Odanın, Kale Camisine bağlı bir oda olduğu ve depo olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Odanın doğu duvarının kuzey ucunda kapı boşluğu yer almaktadır. Avluya açılan bu deponun duvarları taş ve tuğla malzeme kullanılarak kireç harcı ile yapılmıştır. Odanın içinde yapılan çalışmalar ana kayaya ulaşılmasıyla sonlandırılmıştır.

Duyurular Tümünü Gör