AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI KAZISI

Menü

Kale Yamaç Evleri

          
Kale Camii'nin güneydoğusunda yapılan kazı çalışmalarında toplam 15 odadan oluşan 3 ev açığa çıkarılmıştır.

A Evi

          1, 2, 3, 4, 5 ve 6 No lu odalar ve bu odaların giriş kısmından oluşmaktadır. Önceki yıllarda yapılan kazılar sırasında bulunmuştur. Bu yılki çalışmalarımızda 4 ve 5 No lu odalar açığa çıkarılmıştır. 4 Nolu odanın orta kısmında dama destek amacıyla koyulmuş olabilecek, taşıyıcı direğin kaidesi olarak kullanılan sütun başlığı açığa çıkarılmıştır. 5 Nolu odanın doğusunda kireç harçlı zemine sahip ayrı bir bölme tespit edilmiştir.  A evine giriş 1, 2, 3 nolu mekânların kuzeyi ile 4 ve 5 nolu odaların güneyi arasındaki taş döşeli giriş holünden yapılmaktadır. Holün doğusunda 6 nolu oda ve kuzeyinde 4 nolu oda yer alır. 4 ve 5 nolu odalar birbirine bağlıdır. 4 nolu odanın güneydoğu köşesinde bulunan bir kapı ile 5 nolu odaya girilmektedir. Bir terasın üst seviyesinde bulunan A evi iki katlı olmalıdır. Üst kattaki 4, 5 ve 6 nolu odalar bu evin yaşama alanlarıdır. Alt kısımda yani güneyde yer alan 1, 2 ve 3 nolu odalar evin depo bölümleridir. Bu odalar taş döşemeli yol kenarında olduğu halde yolla bağlantıları yoktur. Depo olarak kullanıldıkları için kapı girişleri bulunmamaktadır. Bu odalara giriş olasılıkla üstteki odanın tabanındaki bir açıklıktan yapılmaktaydı. Büyük bir olasılıkla bu odaların üst kısımları evlerin birinci yaşam katları olarak kullanılmaktaydı.B Evi

          2007 yılında kazılan 8, 9, 10, 10a, 11 ve 12 no lu odalardan oluşmaktadır. 2008 yılı kazılarında 8, 9, 10a ve 11 nolu odalarda bu yıl detaylı taban araştırmaları yapılmıştır. Evin kuzeyinde bulunan 8 nolu odada yapılan çalışmlar sonucunda odanın tabanı ve kuzey duvarı açığa çıkarılmıştır. 8 nolu odanın güneyinde yer alan 9 nolu odada yapılan çalışmalarda, odanın kuzey duvarı önünde bir platform bulunmuştur. Platform batıda ana kaya ile birleşmekte ve yükselmektedir. Büyük olasılıkla burası oturma veya yatma sekisi olarak kullanılmaktadır.  Odanın kuzey, güney ve doğu duvarları kırma taş tuğla ile kireç harcı kullanılarak inşa edilmiştir. Bu duvarlar geçen yılki çalışmalarda Bizans Dönemi’ne tarihlenmiştir. Ancak aynı duvarların Osmanlı döneminde de kullanıldığı anlaşılmaktadır. Güneyde, ortada giriş bulunan duvarın önüne çamur harçlı bir destek duvarı örülmüştür. 8 nolu odanın doğusunda yer alan 10a nolu mekan, bu yıl 8 nolu odanın doğusundaki taş yıkıntılarının temizlenmesi sırasında bulunmuştur. Evin kuzeydoğusunda bulunan diğer bir oda 11 nolu odadır. Çalışmalar sırasında tabanının tamamında ana kayaya ulaşılmıştır. B evi altı odadan oluşmaktadır. Bunlardan 8, 9, 10 ve 10a nolu odalar üst katta yer almaktadır. 11 ve 12 nolu odalar ise alt katta yer almaktadır ve bunlar B evinin deposu olarak kullanılmışlardır. Depo kısımlarının üzerinde olasılıkla birinci kat odaları bulunmaktadır. Evin ana girişi direkt olarak sokağa bağlı olan 9 nolu odadan yapılmaktadır. 8, 11 ve 12 nolu odaların girişleri bulunamamıştır. Olasılıkla üst katındaki evden girişi yapılmaktadır.C Evi

          Bu evdeki kazılar tümüyle 2008 yılında yapılmıştır. B evinin ve kazılan teras evlerinin doğusunda yer alan C Evi 13, 14 ve 15 nolu odalardan oluşmaktadır. Evin batısında yer alan 13 nolu odada yapılan çalışmalarda odanın kuzeybatı köşesinden güneye doğru büyük bir kısmında ana kaya bulunmuştur. Ana kayanın doğu kısmında kireç harçlı bir bölüm bulunmuştur. Bu geniş odanın hangi amaçla kullanıldığını söylemek zordur. 13 nolu odanın doğusunda, evin ve adanın güney doğusunda yer alan 14 nolu mekanın güneydoğu köşesi geniş açı yapmaktadır Çalışmalar sırasında odanın güneybatı köşesinde daire şeklinde tuğla döşemeli bir bölüm bulunmuştur. Bunun ocak olarak yapıldığı düşünülmektedir. Odanın kuzeybatı köşesindeki kapı açıklığı sonradan kapatılmıştır. 13 nolu odanın doğusunda 14 nolu odanın kuzeyinde 15 nolu oda yer almaktadır. Taban seviyesine kadar kazılan bu oda önce doğusundaki sokağa açıkken sonradanbir duvarla kapatılmıştır. Sadece kuzey ucunda kapı açıklığı bırakılmıştır. Bu nedenle 15 nolu odanın olasılıkla önceden bir avlu olduğu düşünülmektedir. Bu avlu ile batısındaki 13 nolu mekanın organik olarak bağlantısı vardır. İkisi arasında yaklaşık 3.00m lik bir açıklık gözlenmektedir. C evi A ve B evlerinin doğusunda en altta kalan terasta yer alır. Bunların büyük olasılıkla depo olarak kullanıldığı tahmin edilmektedir. C evi de aslında iki katlı bir plana sahiptir. Üst kat günlük yaşam alanı olarak kullanılırken alt kat depo olarak kullanılmaktadır. 13, 14 ve 15 nolu odalardan çok sayıda nal çıkması bu görüşü desteklemektedir. Ayrıca 13 nolu odanın büyük bir kısmında da ana kaya bulunması bu mekanın yaşam alanı olamayacağını göstermektedir.

 

               

Duyurular Tümünü Gör