AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI KAZISI

Menü

50-U PLAN KARESİ KAZILARI

50/U plan karesinde bu yıl ilk kez başlanan kazılarda doğu sur duvarında sonradan (Olasılıkla Laskarisler Dönemi-1250 sonrası) açılan girişinin meydana çıkartılması amaçlanmıştır. 50-U plan karesinde bulunan ve doğu sur duvarında olasılıkla sonradan açılan 2.79 m genişliğindeki kapı girişi ve bu girişin 1.58 m genişliğindeki kuzey-güney duvarları ile birlikte sur duvarının mimari evreleri tanımlanmaya çalışılmıştır.

50-U plan karesinde yer alan doğu girişine ait kuzey ve güney kapı duvarları arasındaki dolgu toprak kazılmıştır. Batıda bu kapı girişini kapatan özensiz ve harçsız altı boşta kalan kuzey-güney doğrultusunda 2.07 m uzunluğunda ve doğu-batı yönünde 1.30 m genişliğinde taş ve tuğla sırasına rastlanmıştır. İçinde 0.60 m çapında kiliseye ait mermer bir sütun parçası (Alt kısım) yer alan bu duvar geç dönemlerde (Türk Dönemi) kapıyı içten kapatma amacıyla örülmüştür. Kapıyı kapatan bu derme-çatma duvarın kuzey duvara tam yaslanmadığı bir insanın geçeceği şekilde yaklaşık 0.70 m boşluk bırakıldığı gözlemlenmiştir.

50-U plan karesinde kazı çalışmaları batıya doğru kademeli şekilde devam eden güney duvarları ve kapıyı kapatma amacıyla yapılmış duvarın üstünde devam etmiştir. Güney duvarlarının kapı önündeki meyilli girişe uygun şekilde kademeli yükseltildiği düşünülmektedir.

Sonuç olarak 2010 yılından bu yana GD Alan’da yapılan kazılar bu alanın Aydınoğulları Dönemi ve sonrasına kadar kullanıldığını göstermiştir. Bu son dönemler Ayasuluk Tepesi’nin sur gereksinimi duymadığı dönemler olarak tanımlanabilir. İşte bunu yeni bulunan ve netleşen bu yeni giriş belgeler niteliktedir.

Kazılar sırasında yeşil, mavi, sarı sırlı, kazıma desenli ve sırsız seramikler, demir çivi, halka, kemik parçaları gibi buluntular toplanmıştır. Ayrıca bronz bir sikke bulunmuştur.

50-U Plan karesi çalışma sonrası görünümü

Duyurular Tümünü Gör