AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI KAZISI

Menü

52-T PLAN KARESİ (AN SARNICI) KAZILARI

2010 yılından beri kazısı yapılan AN Sarnıcı Aziz Yuhanna Kilisesi’nin GD bölümünde yer alır. İç ölçüleri 20.00X21.00 m olan sarnıç İmp. Jüstinanus Dönemi Büyük Kilisesi ile birlikte 6. Yüzyıl’da inşa edilmiştir. Geçtiğimiz 5 yıllık dönemlerde kazısı yapılan ve “AN Sarnıcı” olarak adlandırılan Büyük Sarnıç aldığımız kazı sonuçlarına göre 11. Yüzyılda büyük bir deprem sonucu yıkılıp sarnıç olarak kullanımdan kalkmıştır.

11. yüzyıldaki büyük depremde yıkılmadan önceki durumunu ve sonraki mimari evrelerini anlamaya yönelik olarak gerçekleştirdiğimiz 2015 yılı kazı çalışmaları 52-T plan karesinde devam etmiştir. Önce, geçen yıl kazı toprağını atmak için yapılan rampaların altında destek olarak bırakılan 2.00 m yükseklikteki ayağın kazısı yapılmıştır. Seramik, kemik, metal, cam gibi buluntular her seviye için ayrı kasalarda toplanmıştır. İlk seviyede bronz bir sikke, üçüncü seviyede ise taş bir ağırşak bulunmuştur.

Daha sonra geçen yıl bırakılan 37.90 kodunda 52-T plan karesinin batısından doğusuna doğru bir seviye kazılmış 37.67 kodunda çalışmalar sonlandırılmıştır. Daha önce ulaştığımız sonuçların benzer şekilde yıkıldıktan sonra işlevini kaybeden sarnıcın çöplük olarak kullanıldığı bir kez daha anlaşılmıştır. Bu yıl çalışılan ve sarnıcın KB kısmında 8.00X8.00 m’ lik 52 T plan karesinde 0.23 m’ lik yoğun küllü toprak kazılmıştır.

Burada çöplüğe atılmış durumda sırlı ve sırsız seramiklerin değişik formlarına ait parçalar bulunmuştur. Ayrıca hayvan kemikleri, kabuklu deniz canlılarına ait kalıntılar ele geçmiştir. Bunların yanı sıra camdan bilezik parçaları, bronz ve demirden metal çiviler gibi çeşitli buluntu topluluğu yoğun olarak bu alandaki kazıdan ele geçmiştir. Ayrıca iki bronz sikke, olasılıkla kaşık olabilecek kemik obje, biri kemik diğerleri taştan üç ağırşakbulunmuştur.

Bu kazı sezonunda AN Sarnıcı’ndaki kazılar istenilen ve planlanan  vam edememiştir. Bunun nedeni artık çalışılan alanın derinleşmesi ve toprak atma işlemlerinin zorlaşmasıdır. Bu konuda elektrikle çalışan Konveyör Bant satın almak için sponsor arayışlarımız sezon başında başlamış ancak olumlu bir sonuç alınamamıştır.

Sezon sonunda Bakanlık ödeneğinden kalan paramızla Konveyör-bant satın alma yoluna gidilmiştir. Konya’da bir imalathaneden Üç adet konveyör-bant satın alınarak demirbaş envanterine geçirilecek ve gelecek yıllarda kazı çalışmaları devam edilecektir. 

52-T Plan karesi (AN Sarnıcı KB kısmı) kazı sonrası görünüm

Duyurular Tümünü Gör