AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI KAZISI

Menü

Kale Sarnıçları

      Kalenin doğu kısmında yer alan ve 2002 yılında kazıları yapılan ikisi Türk Dönemi biri Bizans Dönemi’ne ait üç sarnıçtan en güneyde yer alan tonozlu sarnıcın (DS1) üzeri yine 2002 yılında derzlenmiş ve sağlamlaştırılmıştı. Bu çalışmanın daha doğru yöntem ve malzeme ile 2009 yılında DS2 sarnıcı tonozunda devam ettirilmesi amaçlanmıştır.

DS1 Sarnıcı

          İç Kale doğu girişi ve D 2 Sarnıcı’nın güneyinde yer alır. Sarnıcın tonozu merkezi kısımdaki sağlam kalabilmiş tek kemer tarafından taşınmaktadır. Sarnıcın batı ön cephesi yıkılmış durumdadır. Üstte de iki delik açılmıştır. Sarnıç tonozu 2002 yılında beyaz çimento ve kireç harcı karışımı ile derzlenmişti. Sarnıcın güneyinde tonoz alt seviyesinde dıştan yağmur sularının içe doğru akmasını sağlayan toplam dokuz delik belirgin olarak kalabilmiştir. Bunların alt kısmında kanal benzeri kısım 2009 yılı 4-5 Ağustos tarihlerinde onarılmıştır.

DS2 Sarnıcı

          İç Kale Doğu girişinin hemen güneyinde D1 sarnıcının kuzeyinde yer alır. Şu sırada yıkık olan 0.75 m. kalınlıkta iki kemer tarafından taşınan tonozu oldukça sağlam kalabilmiştir. Duvarlar kalın bir kırmızı harçla düzgün bir şekilde sıvanmıştır. Tonozun üzeri 27-30 Temmuz tarihlerinde önce Jenaratör ve pompa ile içinden çekilen basınçlı su ile temizlendi. Daha sonra hidrolik kireç harcı kullanılarak derzlenmiştir. Bu çalışma 2002 yılında DS1 sarnıcında uygulanan yönteme göre daha doğru ve kalıcı bir çalışma olmuştur.. Tonozun kuzey kısmındaki yağmur suyu delikleri tamamen kapatılmıştır. Buna karşın güneydeki deliklerden dört tanesi açıktır. Deliklerin seviyesi batıya doğru alçalmaktadır. Bunlara suyu drene eden kanal benzeri platform 30-31 Temmuz 2009 tarihinde yenilenmiş ve onarılmıştır. Bu çalışmalar sırasında özellikle sarnıçların fazlaca yıkılmış olan batı cepheleri ve üzerlerindeki delik ve eksik tonoz kısımlarına dokunulmamış ve bu çalışmaların bir proje dahilinde yapılması istenmiştir.

Bazilika-Sarnıç

         İç kısımda tonozu taşıyan ayağın kemer başlangıçlarındaki bozulmuş ve tehlike arz eden 90x80x40 cm.lik bölüm temizlenip yenilenmiştir. Bu çalışma sırasında orijinal ölçülerdeki tuğla ve mermer parçaları kireç harcı kullanılarak yerleştirilmiş ve kemerlerdeki çökme tehlikesi önlenmiştir.

         Bazilikanın apsis kısmının dışında güneydoğu bölümdeki onarımlar

a)   250x170 m.lik yüzeyde iki tuğla atkı ve iki taş örgü (dolgu) yenilenmiştir.

 Tuğla atkılarda 35x35x5 cm.lik tuğlalardan oluşan 4 sıra tuğla kullanılmıştır. Taş örgüler genellikle iki sıra halinde örülmüştür. Altta büyük, üstte küçük taşlar kullanılmıştır. Fakat onarımlar sırasında aynı boyutta taşlar kullanılmıştır.

b)   Üst seviyede tonoz alt kısmında 250x85 cm.lik bölümde yine dörtlü bir sıra tuğla atkı ve taş sırası tamamlanmıştır. Bunlar kırmızı harçla sınırlandırılmıştır.

 

     

  

  

 

Duyurular Tümünü Gör