AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI KAZISI

Menü

İzmir İli, Selçuk İlçe Merkezi’ndeki Ayasuluk Tepesi üzerindeki St. Jean Anıtı ve kuzeyinde en yüksek bölümde yer alan Ayasuluk İç Kalesi içindeki yapılarla Bizans, Aydınoğlu Beyliği ve Erken Osmanlı dönemlerinin izlerini taşımaktadır.

  St. Jean Anıtı ve Ayasuluk İç Kalesi’nde kazı ve restorasyon çalışmaları Pamukkale Üniversitesi bilim heyeti tarafından 2007 yılından bu yana devam etmektedir. Kazı çalışmaları sonunda daha önce tanınan Kale Camii ve sarnıçlara ek olarak Aydınoğlu İsa Bey tarafından inşa ettirilen Bey Köşkü, Kale Hamamı, konutlar ve yollar ortaya çıkarılmıştır. 2012 yılı sonu itibarıyla İç Kale’deki kazı çalışmaları genel olarak sonlanmıştır.

Ayasuluk İç Kale koruma ve onarım çalışmaları Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izinleriyle Efes Müze Müdürlüğü, İzmir Röleve ve Anıtlar Müdürlüğü denetiminde gerçekleştirilmiştir. İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 13.05.2010 tarih ve 5762 sayılı kararı,  07.06.2012 ve 979 ile 07.11.2012 tarihli ve 1421 sayılı kararları doğrultusunda üç etap şeklinde devam edilmiştir

  1. Etap Çalışmaları (15.04.2013-14.06.2013)
  2. Etap Çalışmaları (25.07.2013-13.09-2013)
  3. Etap Çalışmaları (15-09-2013-14.11.2013)2013 yılında onarım çalışması yapılan diğer önemli yapı İç Kale Batı Sarnıcı 1 olmuştur sarnıcın güney duvarının tüm cephesinde taş aralarındaki derin boşluklara korumaya yönelik olarak orijinaline uygun derz çekilerek koruma yapılmıştır. 

Batı Giriş İç Bölüm ve Batı Sarnıçlarda koruma ve onarım sonrası görünüm. İç Kale Batı Girişi’nden başlayıp Doğu Girişi’ne ve Kale Camii üzerinde en yüksek bölümdeki Bazilika-Sarnıca doğru uzanan ortalama 2.00 m genişlikteki Arnavut Kaldırımı şeklinde taş döşeli yolun bozulan kısımlarının onarımına yönelik çalışmalar yine Batı Girişinden başlayıp Kale Cami ve doğu yönünde devam ettirilmiştir .

Kale içindeki taş döşemeli yolun onarımlar sonrası genel görünümü. 

İç Kale Güney Teras evlerinin güneyinden ve doğusundan geçen yolun korumaya yönelik onarım çalışmaları sırasında görünümü.,Kazısı 2008 yılında tamamlanan Köşk Hamamı’nda önce temizlik çalışmaları yapılmıştır. Korumaya yönelik onarım çalışması hamamın doğu tarafındaki ılıklık bölümünün doğu duvarında yapılmıştır

Kale (Köşk) Hamamı doğu duvarı onarım sonrası2013 yılında Kale Camii avlusunun güney ve batısında Restorasyon çalışmaları yapılmıştır.

Kale Camii avlusu giriş kapısı korumaya yönelik onarım çalışmaları sonrası


Kale Camii avlusunun dış cephe duvarının doğu ucundaki köşesinin korumaya yönelik onarım çalışmaları sonrası durumu.Batı Sarnıcı 2’nin üstünde yer alan 4.50X6.50 m boyutlarında, doğusunda bir ocak olan toprak harçlı Geç Dönem Odasının (Büyük olasılıkla 1900’lü yıllarda arazi sahibi bir ağanın köşkü) duvarları koruma amaçlı olarak orijinaline uygun yine toprak harç ile onarılmıştır


Batı Sarnıcı 2‘nin üstünde bulunan toprak harçlı Geç Dönem Ağa köşkü koruma ve onarım çalışması sonrası.Bazilika-Sarnıç Kuzey-batısında bulunan Yapıda Onarım Çalışmaları yapılmıştır

Bazilika-Sarnıcın kuzeybatısında yapı grubu çalışmalar sonrası


Bazilika-Sarnıcın Kuzey Batısındaki Tük Dönemi odalarının kuzeyindeki olası banyonun korumave onarım çalışmaları sonrası görünümü.Bazilika-Sarnıç’ın kuzeyinde bulunan sarnıca bağlı kuzey cephe duvarındaki Türk Dönemi Havuz yapısının koruma-onarım çalışmaları sonrası görünümü.23.07.2013 tarihi itibarıyla Ayasuluk Kalesi Batı Sur Duvarları’nın Kuzeybatı bölümündeki 5-6. Kuleler arasındaki 30.00 m’lik bölümde korumaya ve sur duvarlarını güçlendirmeye yönelik onarım ve derz dolgu çalışmaları yapılmıştır 


Ayasuluk Kalesi Kuzeybatı Sur Duvarları, 2013 yılı derz dolgu çalışmaları sonrası.


Sur Duvarlarında aynı bölümün derz çalışmaları sonrası durumu.


Kuzey Sur duvarındaki derz dolgu çalışmaları 12.08.2013 tarihi itibari ile Ayasuluk Kalesi kuzeyinde 6 - 7. Kuleler arasındaki 21.00 m’ lik bölümde devam etmiştir 

Batı ve Kuzey cephesi 6-7. Kuleler arasında derz dolgu çalışmaları sırasındaki görünümü.Kale Kuzey Sur Duvarı 6-7. Kuleler arasında derz dolgu çalışmaları sırasındaki görünüm


Kale Kuzey ve Doğu Sur Duvarlarının derz dolgu çalışmaları sırasındaki genel görünüm.Kale KD Köşesindeki 7. Kule duvarlarında onarımlar çalılmaları yapılmıştır

Kale Kuzey ve Doğu köşesindeki 7. kulenin derz dolgu çalışmaları sonundaki görünümü.


Kale Kuzey duvarı ve KD köşesindeki 7. kulenin derz dolgu çalışmaları sonundaki içten görünümü.7-8. Kuleler arasındaki çalışmalarda sur duvarlarının dış cephesinde derz sağlamlaştırma çalışmaları yapılmıştır.

Doğu Sur duvarı 7-8. Kuleler arasında derz dolgu çalışmaları sonrası görünüm

 

Doğu Sur duvarı 8. Kulede derz dolgu çalışmaları sonrası görünüm.

 

 

2012 yılında ısmarlanan Ahşap Batı Kale Giriş Kapısı’nın atölyede hazırlanmasının ardından önce Lentosu yerine yerleştirilmiş ve sonra projeye uygun ahşap kapı 13.11.2013 tarihinde orijinal yerine monte edilmiştir 

Kale Batı Kapısı’nın monte sonrası dıştan görünümü.

 

Kale Batı Kapısı’nın monte sonrası içten görünümü.

Duyurular Tümünü Gör