AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI KAZISI

Menü

9-10-11 O/ 9-10 N Plan K.

Bu alanlardaki çalışmalara başlamadaki amacımız bazilika-sarnıç, kale hamamı ve komutan evi olarak tanımlanan üç yapı arasında bağlantı olup olmadığını saptamaktır.

11 0 PLAN KARESİNDE YAPILAN ÇALIŞMALA

          11 O plan karesinde çalışmalar hamam ile olası depo yapısı arasında ve olası deponun içerisinde yapılmıştır. Bu alanda yapılan çalışmalarda tuğla ve mermer malzemelerin kullanıldığı bir taban döşemesi açığa çıkarılmıştır.

          Olası depo yapısının batısında yapılan çalışmalarda ise 1.88m genişliğinde ve 2.72m uzunluğunda büyük boyutlu taşların kullanıldığı taş döşemeli bir yol açığa çıkarılmıştır. Bu yolun olasılıkla bazilika sarnıcın güneyindeki mekanlara güney yönden girişi sağlamak için kullanıldığı düşünülmektedir. Bu taş döşemeli yolun güney yönde sınırı net olarak belli değildir. Kuzey yönde ise bazilika-sarnıcın güneyindeki mekanların güney duvarına kadar devam etmektedir. Bu kısımda yer alan bir basamak ile bu mekanlara giriş sağlanmaktadır. Yol doğuda olası depo yapısı, batıda da bazilika-sarnıca giden taş döşemeli yol ile sınırlandırılmıştır.

 

10 O PLANKARESİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

          10 O Plan karesinde yapılan çalışmalar hamam ile bazilika-sarnıcın güneyindeki mekanlar arasında sürdürülmüştür. Bu alandaki çalışmalarda 12.05m uzunluğunda kuzey-güney uzantılı taş döşemeli yol açığa çıkarılmıştır. Bu taş döşemeli yol eğimli olarak yapıldığı için iki basamak ile kademelendirilmiştir. Farklı boyutlarda taş ve mermerlerden yapılan bu yol bazilika-sarnıca çıkışı sağlamaktadır.

           Yine 10-O plan karesinde taş döşemeli yol ile hamam arasında yapılan çalışmalarda hamamın doğu duvarına bitişik bir mekan açığa çıkarılmıştır. Bu mekan olasılıkla taş döşemeli yol ile aynı dönemde hamama ek olarak yapılmıştır. Ayrıca hamamın doğu duvarının güney ucunda 0.20m genişliğinde ve 1.05m uzunluğunda ek olarak yapılmış bir duvar açığa çıkarılmıştır. Bu kısmın hamamın doğu girişi olduğu düşünülmektedir.

 

10 N PLANKARESİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

          10 N plan karesinde yapılan çalışmalarda ise hamam ile olası komutan evi ve doğusunda yer alan mekanlar arasında çalışılmıştır. 2008 yılı kazı sezonunda yapılan çalışmalarda açığa çıkarılan duvarlar  ve kireç harçlı alanın güneyinde yapılan çalışmalarda yeni herhangi bir duvar veya yapı kalıntısı açığa çıkarılmamıştır. Bu alanda komutan evinin  kuzeydoğu köşesinde yer alan ve sonradan doldurulan kapı açıklığının kuzey yüzü de açığa çıkarılmıştır. Ayrıca hamamın güney duvarına bitişik olarak yapılan kireç harçlı alanın alt seviyelerde de devam ettiği ve bu alanda ilk olarak 1.10m yüksekliğinde bir destek duvarı örüldüğü ve arka kısmının toprak ve taşlarla doldurulduğu, daha sonra ise bu alanın üzerine hamamın güney duvarına bitişik yeni bir destek duvarı örüldüğü anlaşılmıştır. Çalışmalar bu alanda 80.56 kotunda sona ermiştir.

 

10 N-0  PLAN KARESİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

          10 N-O plan karesinde hamamın kuzeyindeki mekanın kuzeyinde, bazilika-sarnıcın batısında yapılan çalışmalarda hamamın kuzeyindeki mekanın doğu duvarına bitişik ek bir duvar açığa çıkarılmıştır. Ayrıca bu duvarın batısında ona paralel başka bir duvar daha açığa çıkarılmıştır. Açığa çıkarılan duvarların batı kısmında tuğlalardan örülmüş kireç harçlı bir kısım açığa çıkarılmıştır. Bu kireç harçlı alan olasılıkla bazilika ilişkili olmalıdır.          Genel olarak yapılan çalışmalar sonucunda hamam ile bazilika-sarnıcın doğusundaki mekanlar arasında herhangi bağlantı saptanamamıştır. Bu iki alan arasında taş döşemeli yol açığa çıkarılmıştır. Hamam ile komutan evi arasında yapılan çalışmalarda ise bu iki yapı arasında bir bağlantı olduğunu gösteren bir yapı açığa çıkarılmasa da komutan evinin kuzeydoğu köşesinde yer alan ve sonradan kapatılan kapı açıklığı bu iki yapı arasında bir bağlantı olduğunu göstermektedir. Hamamın kuzeyinde yapılan çalışmalarda ise bu alanda açığa çıkarılan tuğlalardan örülmüş kireç harçlı kısım ve alanın kuzey yarısında yer alan ana kaya üzerinde yer alan kırmızı kireç harçlı alanın bazilika ile ilgili kalıntılar olduğu düşünülmektedir.

 

  

   

   

Duyurular Tümünü Gör