AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI KAZISI

Menü

 

İzmir İli, Selçuk İlçesi, Ayasuluk Tepesi ve St.Jean Anıtı Kazı Başkanlığı olarak Ayasuluk İç Kalesi’nde Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 01 Eylül 2014 tarih, 168136 sayılı izinleri ve İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 07.06.2012 tarihli ve 979 kararı doğrultusunda onarımlar yapılmıştır. İç Kale Doğu Sur duvarları Koruma ve Onarım çalışmaları, 2013 yılında kalınan noktadan başlanarak 1 Eylül-31 Ekim 2014 tarihleri arasında kesintisiz olarak iki aylık dönemde korumaya yönelik onarım ve derzleme şeklinde gerçekleştirilmiştir.

1 Eylül 2014 tarihinde başlayan Ayasuluk İç Kale koruma onarım çalışmaları Bakanlık Temsilcisi Tolga Çelik’in 14 Eylül tarihinde kazıdan ayrılışı sonrasında 15.09.2014 tarihinden itibaren Kuzeydoğu Sur Duvarlarında Müze ve İzmir Rölöve Md. Uzmanları denetiminde devam etmiştir. Çalışmalarımızın amacı 1963 yılında müteahhit tarafından sur duvarlarında yapılmış olan restorasyon çalışmalarında kullanılmış ve işlevini yitirmiş çimento harcın derz aralarını boşaltıp yerlerine hidrolik kireç harcı ile doldurarak sağlamlaştırmaktır.

8. Kule ile 8 ve 9. kuleler arasındaki beden duvarlarında devam eden derz sağlamlaştırma çalışmalarımızın sistematiği; çürük durumdaki çimento harcın mevcut yapı malzemesine zarar vermeden boşaltılması şeklindedir. Boşaltılan alanlar tazyikli su ile yıkandıktan sonra bitkilere karşı ilaçlanmakta ve Ardından önerilen hidrolik kireçli harçla doldurulması ve temizliğinin yapılması ile tamamlanmaktadır.

Ayrıca bir diğer koruma-onarım çalışmamız eksik veya yıkılmış olan dendanları korumaya yönelik onarım çalışmaları olmuştur. Eksik olan dendanlar projeye uygun olarak tamamlanmadan bırakılmış, sadece dendanların yerlerini göstermek ve yıkık durumdaki dendanları sağlamlaştırmak şeklinde yapılmıştır.

Sonuç olarak Ayasuluk Kalesi Kuzeydoğu duvarları ve tek kuledeki korumaya yönelik onarım ve derzleme çalışmalarımız toplam olarak 6-8/Y ve 8-9/Z plan karelerinde 8. Kule ile 7-8 ve 8-9. kuleler arasında yapılmıştır.

1 Eylül – 2 Ekim 2014 tarihine kadar toplam 20.00 x 10.00m.’lik (200 m²) alanın derz sağlamlaştırma çalışması tamamlanmıştır. 8. ve 9. kuleler arasındaki sur duvarlarındaki çalışmalarımız ise 31 Ekim tarihine kadar toplam 17.00 x 09.00 m’lik alanda (153 m²) derz sağlamlaştırma çalışması tamamlanmıştır.

23-31 Ekim tarihleri arasında 8-9. Kuleler arasındaki seyirdim yerinde 1963 yılında müteahhit tarafından yapılan sur duvarlarının onarımı sırasında özensiz olarak yapılan seyirdim yeri tabanı yenilenmiştir. Buradaki beden duvarı aradan geçen 50 yıl içinde özelliğini kaybetmiş harcı dolayısıyla içine kış şartlarında yağmur suyu sızması nedeniyle zarar görüyordu. Bunu önlemek amacıyla bozuk taban temizlenerek üzerine yeni bir kaplama yapılmış ve buraya su sızması önlenmiştir.    

Ayasuluk Kalesi Kuzeydoğu Sur Duvarları  8. Kule ile 7-8 ve 8-9 Kuleler arası çalışılan alanlar.

Ayasuluk Kalesi Kuzeydoğu Sur Duvarları  8. Kule’nin bir Bölümü, 7- 8. Kuleler arasıve 8. Kule derz sağlamlaştırma çalışmaları sırasında görünümü.

Ayasuluk Kalesi Kuzeydoğu Sur Duvarları  8. Kule’nin bir bölümü, 7- 8. Kuleler arası ve 8. Kule derz sağlamlaştırma çalışmları sonrası görünümü.

Ayasuluk Kalesi Doğu Sur Duvarları  8 -9. Kuleler arası derz sağlamlaştırma çalışmaları öncesi görünümü.

Ayasuluk Kalesi Doğu Sur Duvarları  8 -9. Kuleler arası derz sağlamlaştırma çalışmaları sonrası görünümü.

Ayasuluk Kalesi Doğu Sur duvarları 8 - 9. kuleler arası seyirdim yeri taban döşemesi çalışmaları sırasında görünümü.

Ayasuluk Kalesi Doğu Sur duvarları 8-9. Kuleler arası seyirdim yeri taban döşemesi çalışmaları sonrası görünümü.

Duyurular Tümünü Gör