AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI KAZISI

Menü

Takip Kapısı ve Sur Duvarları

 

Takip Kapısı ve Sur Duvarları

         Takip Kapısı, iki yanında kare planlı kuleler ve ortada kemerli bir girişe sahiptir. Kemerin üst kısmında Erosların kabartma olarak işlendiği bir lahit yüzü yer almaktadır. 1800 lü yıllarda bunun yanında Odysseusun Akhileosu tanımasını anlatan kaçan genç kızlar ve silahlı adamların betimlendiği başka kabartmalar da vardı ki bunlar 1852 yıllarında İngiltereye götürülmüş ve Woborn Abbey Gelerisinde sergilenmektedir. Bu kabartmaları yerinde gören Avrupalı gezginler bezemeleri yanlış yorumlanmış ve kapıya “Takip Kapısı” adını vermişlerdir.

         Kilisenin çevre duvarlarında içteki tuğla hatıllı taş duvarlar, özellikle batıda Atrium çevresinde ve doğu girişin güneyinde nişli bir mimariye sahiptir. İmparator Justinianus öncesi ve Justinianus Dönemine ait olan bu duvarlar, sur duvarı niteliğinde olmayıp arazinin gerektirdiği teras duvarları olarak inşa edilmiştir. Ayrıca nişlerle duvarların tek düzeliği önlenmiş, anıtsal bir görünüm kazandırılmıştır. İç duvarlarda kule benzeri yapılar yoktur.

         St. Jean Bazilikasını kuşatan yaklaşık 1 km. lik sur duvarları iç ve dış surlar şeklinde iki bölümlüdür. 20 kule ile desteklenen dış surlar ve kapılarda yapı malzemesi olarak Efes ve Artemis Tapınağından getirilen devşirme malzemeler kullanılmıştır. Surların doğu, batı ve güneyinde üç ana girişi vardır. Girişler içinde en sağlam kalabileni güneydeki “Takip Kapısı” olarak adlandırılan ana kapıdır.

Duyurular Tümünü Gör