AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI KAZISI

Menü

IV. Evre

          Bu evre büyük olasılıkla Piskoposluk Sarayı olarak tanımlanan Bizans Dönemi 5-6. yüzyıla ait ana yapı evresidir. Büyük Sarnıç olarak da tanımlanan AN yapısı dış surların tam güney doğu köşesinde stratejik bir noktada bulunmaktadır. Sarnıcın su kaynağı Şirince Boğazındaki kaynaklardan aldığı suyu Selçuk ilçe merkezinden doğu batı yönünde geçerek Ayasuluk Tepesi’nin bu köşesine ulaşan su kemerleri ile geldiği anlaşılmaktadır.

          Bizans Dönemi’ne ait kare planlı bu sarnıcın içten içe ölçüleri (25.80 x 27.20 m.), dıştan dışa ölçüleri (30.07 x 32.66) m.dir. Yapı üst örtü sisteminde yer alan kemer kalıntıları köşelerde kısmen sağlam kalabilmiştir. Duvarlar taş ve tuğla kullanılarak düzgün bir biçimde kireç harcı ile örülmüştür. Güney duvarı üzerinde bir bölümde kalın ve kırmızı renkli sarnıç sıvası görünmektedir. Yapının kuzey hariç diğer duvarlarında üst seviyede üçer kemerin varlığını kanıtlayan izler vardır. Kuzey duvarı ise daha alt seviyede sağlam kalabildiği için kemer izleri görülememektedir. Kemerlerin yapı içinde ise dört ayak tarafından taşındığı anlaşılmaktadır. Bu kemerler tarafından taşınan toplam dokuz adet basık kubbenin sarnıcın üstünü örttüğü düşünülmektedir.

          Sarnıcın güney ve doğu duvarları dışındaki dörder destek hem kubbelerden hem de su dolayısıyla içten gelen basıncı dengelemek üzere yapım aşamasında planlanmıştır. Ayrıca sarnıcın doğu duvarı ile 8. yüzyıla ait doğu sur duvarı arasında, güney duvarı ile güney istinat duvarı arasında tuğla döşemeli bir koridor vardır. Sarnıcın kuzeybatı köşesine yakın sarnıçtan su almak için kullanıldığı düşünülen açıklık vardır. Güney duvarında doğu ve batı köşelere yakın kısımlarda kemerlerin alt kısmında merkezde yer alan iki niş bulunmaktadır. 2010 yılında ilk kez keşfedilen Büyük sarnıç büyük olasılıkla St. Jean Kilisesinin yıkıldığı 14. yüzyılda tamamen yıkılmış ve kubbeleri çökerek sarnıç işlevini yitirmiş olmalıdır. Daha sonra iç kısmına 2010 yılında kazılmaya başlanan konutlar ve odalar inşa edilmiştir. Genel olarak taş ve tuğla kullanılarak çamur harçla örülen bu konutların duvarları kısmen sağlam kalabilmiştir. Bazıları ocaklı olan odalardan biri içinde çıkan bol miktarda demir curufu dolayısıyla işlik olarak kullanılmış olmalıdır.

Duyurular Tümünü Gör