AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI KAZISI

Menü

III. Evre

     III. Evre AM yapısı ile AN sarnıcı arasındaki döneme aittir. Kendi içinde en az 2 yapı katından oluşmaktadır. Özellikle II. Yapı katı kendi içinde alt evrelere sahiptir. I. Yapı katı (AP) daha geç olan döneme aittir.  AN Sarnıcının doğu yarısındaki iki odadan (AP 1 - AP 2) oluşmaktadır. II. Yapı katında AN Sarnıcının içi özellikle güney, doğu ve batı duvarları da kullanılarak tamamen konut olarak kullanılmıştır. Bu evre APE (Erken) yapısı olarak adlandırılmıştır ve 2011 yılı kazıları itibari ile en az 13 odadan (APE 1- APE 13) oluştuğu bilinmektedir.
    
    
     GDA Alan, III. Evre (APE Evresi), 2011 yılı kazı öncesi durum
    

     GDA Alan, III. Evre (APE Evresi), 2011 yılı kazı sonrası durum

     Odalardan çıkan buluntulardan yola çıkarak, bu alanın sadece yaşama alanı olarak değil aynı zamanda işlik olarak da kullanıldığı anlaşılmıştır. Özellikle APE 1 odasının üst kodlarında açığa çıkarılan ve kaldırılan yarım daire formlu olası fırın ve APE 12 odasında ortaya çıkarılan daire formlu ezme sistemi bunu kanıtlar niteliktedir. Bu zeytin ezme sistemi, işlevini kaybettikten sonra sökülüp parçalar halinde odanın batı duvarına yaslanmıştır.
    
    

 

     GDA Alan, III. Evre, II. Yapıkatı, APE 1 odasında açığa çıkarılan olası fırın

     AP erken evresinin varlığını ise duvar ilişkileri ve derinleştikçe ortaya çıkan yeni duvarlar kanıtlar niteliktedir. APE 8 odasının altından daha farklı ölçülerde yeni bir oda açığa çıkarılmıştır. APE 1 odasında da yarım daire formlu fırının altından kuzey güney doğrultulu bir duvar bulunmuştur ve APE 1 odasının kuzey duvarına yaslanmaktadır. Ayrıca, bu odalar birbirinden bağımsız olarak değil yapı kompleksi olarak kullanılmışlardır. Odalar arasında geçişler yer almaktadır ve bunlar da ana sokağa açılır. APE 10-11 odaları; APE 2-3-4 ve 13 odaları ve olasılıkla APE 1-9 ve 12 odaları ayrı birer yapı kompleksi konumundadırlar ve zaman içinde değişikliklere de uğramışlardır.
    
    


     GDA Alan, III. Evre, II. Yapı katı olası yapı komplekslerini gösterir plan.

     2011 yılında yapılan kazı çalışmaları sonucunda; yapı komplekslerinin, alt evrelerin ve yeni odaların varlığı saptanmış olmasına rağmen gelecek yıl yapılacak kazı çalışmaları daha kesin verileri beraberinde getirecektir. Ortaya çıkan buluntular (özellikle sikkeler ve seramikler) APE yapılarının 1310-1460 yılları arasında Aydınoğulları Beyliği –Erken Osmanlı Dönemi’nde kullanıldığını göstermektedir.

 

 

 

 

 

 

 

Duyurular Tümünü Gör