AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI KAZISI

Menü

Kapı Restorasyonları

          2010 yılında St. Jean Kilisesi ve Vaftizhanesine ait 36 adet kapının gelecek yıllarda restorasyonlarının yapılması için envanterleri yapılmıştır. Bu çalışmada kapıların söve ve lentolarını eksik olanları tespit edilmiş ve bunların benzer mermerden yenilenmesine karar verilmiştir. 2010 yılından kalan ödeneğin bu maçla kullanılması için kapıların eksik olan söve ve lentolarının kesit ve ölçüleri mermer firmalarına verilmiş ve teklifler alınmıştır.

          Kapılardan bazıları 1960’lı yıllarda Efes Müze Müdürlüğü tarafından onarılmıştır. Döneminde yapılan onarımlarda parçalar birbirine demir kenetlerle bağlanmış ve yapıştırmak için akemi kullanılmıştır. Ayrıca söve ve lentoların eksik kısımları siyah betonla tamamlanmıştır. 2010 yılında bunların değiştirilmesi veya kaplanması hedeflenmiştir

          St. Jean 3 Nolu Kapı

          2010 yılında ilk ele alınan kapı Güney nefe açılan 3 no lu kapı olmuştur. Önünde kilise ikinci katına ait iki sütun duran bu kapı koyu renk damarlı mermerden yapılmıştır. Bu kapı 1960 yılında eksik olan doğu sövesi siyah beton kullanılarak ayağa kaldırılmış ve lentosunun da iki yanındaki eksikler yine demir ve siyah betonla tamamlanarak yerine yerleştirilmiştir.Sezon başında Denizli’den Kömürcüoğlu Mermer Firması tarafından hediye edilen ve orijinalinden biraz daha açık renkli mermerden yapılmış ve aynı profillere sahip söve ve lento kullanılarak bu kapı tamamen yenilenmiştir.

          St. Jean 4 Nolu Kapı

          1960’ lı yıllarda onarılıp ayağa kaldırılan ve tipik Justinianıs Dönemi profillerine sahip, kirli beyaz mermerden yapılmış ve taç kısmı dahil ayağa kaldırılmış olan kapının doğu sövesinin üst kısmı eksiktir. Bu eksik kısım zamanında siyah betonla tamamlanmıştır. Bu kısım 2010 yılında beyaz kum, mermer tozu ve araldit karışımı ile kaplanmıştır.

          Jean 16 Nolu Kapı

          Narteks ile Orta Nef arasında Kilisenin en önemli ve büyük kapısı olan 16 Nolu Kapı yine 1960 ve 1980’li yıllarda onarılıp ayağa kaldırılmıştır. İki sövesinin alt bölümündeki eksik kısımları siyah betonla tamamlanan kapının bu bölümleri yeniden ele alınarak 4. Nolu Kapı’da olduğu gibi kaplanmıştır.

          St. Jean 22A Nolu Kapı

          Kilisenin kuzeyinde Vaftizhane Narteks i olarak tanımlanan bölümün batısındaki 22 A Nolu kapı yine 1960 yıllarda onarılıp ayağa kaldırılmıştır. İki sövesinin üst bölümündeki eksik kısımları siyah betonla tamamlanan kapının bu bölümleri 2010 yılında yeniden ele alınarak diğerlerinde olduğu gibi kaplanmıştır.

Duyurular Tümünü Gör