AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI KAZISI

Menü

Batı Sur Duvarı

          Bu çalışmalarımızdaki amacımız Batı sur duvarının mevcut durumunu tespit etmek ve Restorasyon projesi öncesi duvarları tümüyle açığa çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda 15–14-13-12K, 11-10L, 10-9M, 9-8-7N, 7-6 O plan karelerinde batı sur duvarı üzerinde kuzey-güney yönlü çalışılmıştır.

          Çalışmaların başında Batı Sur Girişi’nin hemen kuzeyinde 15 K plan karesinde batı sur duvarı üzerinde kireç harçlı 6 adet hatıl yuvası tespit edilmiştir. Doğu- batı yönlü uzanan bu hatıl yuvaları içine yerleştirilen ahşaplarla sur duvarlarının doğusunda bir çıkıntı yani seyirdim yeri oluşturulduğu düşünülmektedir. Yine 15 K plan karesindeki çalışmalarımızda Batı sur Duvarına bitişik bir alan açığa çıkarılmıştır. Bu mekânın kuzey duvarının batı sur duvarıyla birleştiği yerden başlayarak batı sur duvarı üzerinde güneybatıya doğru bir kavis yaptığı tespit edilmiştir.

          14K plan karesinde yer alan Batı Kule 2 üzerindeki çalışmalarımızda Batı Kule 2’nin doğu duvarının batı yüzü tespit edilmiştir.

          12K plan karesinde düz yüzeyli mermerlerden oluşan bir alan tespit edilmiştir. Bu alanın sur duvarının üzerinde seyirdim yeri olarak yapıldığı düşünülmektedir.12K plan karesinde Batı Kule 3 üzerinde yapılan çalışmalarda Kulenin doğu duvarının ortasında kapı boşluğu tespit edilmiştir. Batı sur duvarı üzerinde restorasyona en çok ihtiyaç duyulan alan Batı Kule 3’ün kuzey kısmıdır. Bu alanda sur duvarının büyük kısmı korunamamış durumdadır.

          10 M plan karesinde olası komutan evinin batısında batı sur duvarının doğu cephesine bitişik 2 adet mekan açığa çıkarılmıştır. Yine 10M plan karesinde hamamın güney batısında batı sur duvarını dik kesen, güney yüzü belli olan duvarın kuzey yüzü de açığa çıkarılmıştır. Yine bu duvarın batı sur duvarından itibaren 1.40 m. doğuya doğru devam ettiğini ve bu noktada da köşe yaparak 1.87 m. kuzeye doğru ilerlediği tespit edilmiştir.

          9 N plan karesinde sur duvarını dik kesen 2 adet doğu batı yönlü duvar tespit edilmiştir. Bu 2 duvar arasında bir duvar tespit edilmiştir. 10-9 M, 9-8-7 N plan karelerinde yer alan sur duvarının kalınlığı 1.30 m.dir.

          7-6 O plan karelerinde batı sur duvarını dik kesen doğu batı doğrultulu üç adet duvar tespit edilmiştir. Ortadaki duvarın sadece kuzey yüzü açığa çıkarılmıştır. Kuzeydeki duvarın ise 1.10 m.lik kısmı açığa çıkarılmıştır.

 

  

   

   

Duyurular Tümünü Gör