AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI KAZISI

Menü

İç Kale Onarımları

     İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 13.05.2010 tarihli ve 5762 sayılı kararı doğrultusunda 2011 yılında Ayasuluk İç Kale Batı Sur Duvarlarının İkinci Etap Restorasyon çalışmaları 02.08.2011 tarihinde başlamıştır. Önce alan temizliği ve iskele kurma çalışmaları yapılmış, 15.08.2011 tarihinden itibaren Batı Kule 3 ile Batı kule 4 arasındaki beden duvarında restorasyon çalışmalarına başlanmıştır. Kazı çalışmalarının sona ermesi dolayısıyla Bakanlık Temsilcisi’nin 09.09.2011 tarihinde kazıdan ayrılması ile çalışmalara 12.09.2011 tarihinden itibaren Genel Müdürlüğümüzün 09.09.2011 tarih ve 184928 sayılı izinleri ile Efes Müzesi Müdürlüğü denetiminde devam edilmiştir ve 30.11.2011 tarihinde genel temizlik yapılarak sona ermiştir.
    
    
    
     İç Kale Batı Sur Duvarları onarım yapılan alanlar (kırmızı renki alanlar 2010 yılını, mavi renkli alanlar ise 2011 yılını gösterir).     2011 yılı restorasyon çalışmaları BK3 - BK5 arasındaki 55 m.lik bölümde gerçekleşmiştir. Öncelikle BK3 ile BK5 arasında ortalama 10.00 m. yükseklikte ahşap iskeleler kurulmuştur. Sonra BK3’ün kuzeyinde temel seviyesine kadar yıkılmış olan 13.00 uzunlukta ve 2.20 m. genişlikteki beden duvarı seyirdim yeri ve dendanlar dahil onarılmıştır. Seyirdim yerinin genişliği güneyde 70 cm. iken kuzeye doğru 170 cm.ye kadar genişlemektedir.

      BK3 - BK4 Arası

       2011 yılı onarım çalışmaları Batı Kule 3’ün kuzeyindeki fazlaca yıkılmış olan beden duvarlarında başlamış BK3–BK4 arasındaki toplam 24.00 m’lik bölümde sürdürülmüştür. BK3-BK4 arasında beden duvarı düz bir hat şeklinde olmayıp ortada (10. m den sonra) doğuya doğru kılarak devam etmektedir. Duvarlarda orijinal duvar örgü sistemine bağlı kalınarak onarımlar yapılmıştır. Tamamen yıkılmış olan güney kısımda 7.00 m lik beden duvarında dış yüzde 6.00 m. iç yüzde 3.00 m onarım yapılarak seyirdim yeri seviyesine ulaşılmış ve BK3’ten 3 merdiven basamağı ile seyirdim yerine inilmesi sağlanmıştır. BK3-BK4 arasında kuzey yarıda seyirdim yeri ve dendenler yapılmadan beden duvarı BK4’e bağlanmıştır. Bu bölümde duvar örgüsü üzerine harç dolgusunun daha az olduğu moloz taş dolgu şeklinde yıkıntı görüntüsü kazandırılmıştır. Bunun nedeni duvarın hemen yanındaki Bey Köşkü ve üçgen planlı odalara ait duvarların yıkıntı şeklinde bir görünüme sahip olması ve bu alanda birlikteliğin sağlanmasıdır.

      BK 4

    Tümüyle kayalık ve engebeli zemin üzerine oturan Batı Sur duvarlarının orta kısmında yer alan BK4 dışa çıkıntılı normal bir kule şeklinde değil arazinin zorlaması sonucu içe dönük olarak planlanmıştır. Bu haliyle dışarıdan bakıldığı zaman kule olarak algılanamaz. İç Kale Hamam yapısının GB kısmında yer alan kulenin dış ölçüleri 4.18 x 4.00 m. olan kule (içe dönük) kare planlıdır.

     Onarım çalışmaları kulenin güney cephesinde başlamıştır. Güneybatı köşede dış yüzde 3.40 m yükselen duvar toplamda yapılan onarım çalışmaları ile 7.50 m yüksekliğe ulaşmıştır. Güneydoğu köşede ise mevcut olan duvarda güçlendirme çalışmasıyla beraber yapılan onarımla, duvar yüksekliği 2.40 m, doğu cephede ise 1.40 m yüksekliğe ulaşmıştır. BK4’ün iç duvar sınırları kalabilen izlerden yararlanılarak ortaya çıkmış ve bu çalışma sonrasında iç kısımda ‘L’ şeklinde seyirdim yeri oluşturulmuştur.

      BK 4 - BK 5 Arası

     BK4 4 ile BK 5 arasındaki sur duvarında, kalınlığı 1.35 m olan 31.50 m’lik bölümde çalışılmıştır. Dış yüzde 4.40 - 2.20 m arasında sağlam kalabilen beden duvarı iç yüzde ise 0.50 m. ile 0.70 m. arasında kalabilmiştir. Ana kaya üzerinde yükselen sur duvarlarının alt kısmında dışa çıkıntı yapan 10.50 m uzunluğunda 0.60 m kalınlığındaki kısım onarılarak 1.00 yüksekliğe ulaştırılmıştır.

     Sonuç olarak

     2011 yılında BK3-BK5 arasındaki sur duvarlarında toplam olarak 55.50 m. lik bölümde onarım çalışmaları yapılmıştır. Böylece kalenin batı cephesi ziyaretçiler için tehlikesiz hale gelirken, önemli bir anıtsallık ve görsellik kazanmıştır. Bu haliyle kalenin ziyarete açılması engelleyen faktörlerden biri büyük çapta azalmış ve Kale’nin 2012 yılında ziyarete açılması olanaklı hale gelmiştir.
    
    
    
     İç Kale Batı Sur Duvarları (2009)
    
    
    
     İç Kale Batı Sur Duvarları (2010 sonu)
    
    
    
     İç Kale Batı Sur Duvarları (2011 sonu)
    
    
    
     İç Kale (2010 sonu)
    
    
     İç Kale (2011 sonu)
   

Duyurular Tümünü Gör