AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI KAZISI

Menü

Büyük Sarnıcın batısında Takip Kapısı Doğu Kulesi ile bağlantılı bir dizi oda ve Bizans Dönemine ait (11. Yüzyıl) iki bölümlü küçük sarnıç açığa çıkarılmıştır. Buradaki kazılara 2011 ve 2012 yıllarında devam edilmiştir.

“Küçük Sarnıç” olarak tanımlanan ve AN Sarnıcının batısında yer alan yapı iki kemerle ayrılmış tek bir sarnıcıdır. AN sarnıcından sonra yapıldığı düşünülmektedir. 2013 yılı kazılarının amacı 2010 yılında tespit edilen AN sarnıcının batı duvarına paralel yapılmış AO4 ve AO6 bölümlerinin kazısına tamamlayıp sarnıcın tabanına ulaşmaktır. Bu doğrultuda çalışmalarımız AO4 odasında 39.10 kotunda, AO6 odasında ise 39.71 kotunda başlamıştır. İlerleyen çalışmalarımızda her iki odanın seviyesi 38.90 kotuna getirilmiş ve bu kottan sonra aynı anda seviye inilmeye başlanmıştır.

Seviye inme çalışmaları 38,76 kotuna gelindiğinde sarnıcı ikiye bölen kemerleri taşıyan sütunun (1.18 m), iki blok taştan yapılan kaidesine rastlanılmıştır. Sütunun kaidesinin görülmesiyle sarnıcın zeminine ulaşıldığı düşünülmüş ve seviye inme çalışmaları AO6 odasında 38.59, AO4 odasında ise 38,67 kotunda son bulmuştur.

Seviye inme çalışmaları sırasında sarnıçta yoğun bir şekilde seramik buluntularına rastlanılmıştır. Seramikler genel olarak kırık amphora parçaları şeklinde görülmüştür. Açığa çıkarılan amphoraların bazı kulplarında mühürlere de rastlanılmıştır. Çalışmalar sırasında birer adet posta mührü ve kemer tokasına rastlanılmıştır. Bu buluntuların yanı sıra metal, cam ve kemik buluntularına da rastlanılmıştır. Genel olarak gerek AO4 gerekse AO6 odalarında aynı tabakanın varlığından söz etmek olasıdır. Anlaşıldığı kadarıyla bu küçük sarnıç işlevini yitirdikten sonra seramik ve diğer buluntuların atıldığı bir çöplük olarak kullanılmış olmalıdır. İn-situ olarak ortaya çıkarılan bu tabaka bu çöplüğün sadece belirli bir dönemde kullanıldığını göstermektedir. 

AO Odaları, Kazı Sırasında, 2013.

AO 4-6 Odası, Küçük Sarnıç, Kazı Sonrası, 2013.

Duyurular Tümünü Gör