AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI KAZISI

Menü

Batı Sarnıçları

          Bu alandaki çalışmalarımızın amacı Batı Sarnıçların üst örtü sistemini ve su giderlerinin mevcut yapısını açığa çıkartmaktır. Kuzeydeki sarnıç üzerinde yapılan kazılarda bir oda açığa çıkarılmıştır. Taş ve tuğla parçaları ile inşa edilen oda duvarlarında dolgu malzemesi olarak çamur harç kullanılmıştır. Geç Osmanlı Dönemi’ne ait olduğu düşünülen ve sarnıçların fonksiyon değişikliğini işaret eden bu oda bölgeye hakim bir noktada yer alması nedeniyle arazilerini gözlemek isteyen bir arazi sahibine ait olabilir.

          İki sarnıcın ortasında kuzey güney yönlü bir su kanalı bulunmuştur. Bu kanalın kuzey sarnıca su sağlayan bir kanal olduğu anlaşılmaktadır. Bu iki sarnıç tonozunun alt kısmında herhangi bir su giderine rastlanılmamıştır. Bu durum sarnıçların son dönemde bu amaçla kullanılmadığını kanıtlamaktadır. Sarnıçların doğusunda yani önündeki alanda yürütülen çalışmalarda kireç harçlı zemin bulunmuştur.

  

Duyurular Tümünü Gör