AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI KAZISI

Menü

AO Bölgesi

     2011 yılında AO 1, AO.E 2 ve AO 3 odalarında kazı çalışmaları yapılmıştır. Bu odalarda öncelikle geçen yıl ortaya çıkarılan geç duvarlar kaldırılmış ve seviye inilmiştir. 53S plan karesinde bulunan AO 1 odası kazılarında üst tabakalarda olasılıkla APE yapılarıyla çağdaş bir kullanım evresi yer almaktadır. O tabakayı bağlayan ocak kaldırılmıştır. Dikdörtgen planlı AO 1 odası 3.55 x 2.27 m ölçülerinde olup, güneydoğusunda bir girinti kısım vardır ve burada AN Sarnıcı güneyi boyunca doğu-batı doğrultulu uzanan su künkünün ağız kısmı bulunmuştur. Oda içindeki çalışmalarda taşlı dolgu tabakasının ardından; yanık topraklı, kemik ve seramiklerden oluşan bir dolgu tabakası açığa çıkarılmıştır. Bu alandan çok sayıda sikke ve özellikle posta mührü ve bronz objeler açığa çıkarılmıştır. Posta mühürlerinden yola çıkarak bu tabakayı M.S. 11. yüzyıla tarihlemek olasıdır. Bu seviye AO 3 odasının doğu bölümünde de aynı şekilde gözlenmiştir. AO 1 – AO 2 ve AO 3 odalarını kuleyle de bağlantılı bir yapı kompleksi olarak düşünmek olasıdır.

 

  

AO 1 Odası (2011 yılı, öncesi ve sonrası)

   

AO 2 Odası (2011 yılı, öncesi ve sonrası)AO 3 Odası (Doğu bölüm)


AO1, AO 2 ve AO 3 Odaları Planı

Duyurular Tümünü Gör