AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI KAZISI

Menü

III. Evre

          Bu evre AM yapısı ile AN sarnıcı arasındaki bir döneme ait yerleşimdir. Bu evre iki yapı katından oluşmaktadır. Daha geç döneme ait yapı katı AP olarak adlandırılmış ve bu yapı katına ait yerleşme AN sarnıcının doğu yarısında saptanmıştır. GD köşede bir oda ve bunun kuzeyindeki bir odadan oluşmaktadır.

          İkinci yapı katında ise 25.80 x 27.20 m. ölçülerindeki AN sarnıcının içi tamamına yakın kullanılmıştır. Bu evreye ait odalar AP.E (Erken) yapısı olarak adlandırılmıştır. İlk yapı katında 2 oda, ikinci yapı katında 8 oda olmak üzere bu evrede toplamda 10 oda açığa çıkarılmıştır.

          I. Yapı Katı

             Bu yapı katı AP yapısının daha geç olan dönemine aittir.  AN sarnıcının doğu yarısındaki iki odadan oluşmaktadır.

            AP 1 olarak adlandırılan oda AN sarnıcının GD köşesinde yer almaktadır. AN sarnıcının bu kısımdaki duvarları odanın güney ve doğu duvarları olarak kullanılmıştır. Kuzey ve batı duvarları taş ve tuğla kullanılarak çamur harçla örülmüştür. AN sarnıcının güney ve doğu duvarları üzerinde bulunan nişlere bu evrede tuğla döşenmiş ve ocak olarak kullanılmıştır. Odanın batı duvarının kuzey ucunda bir kapı açıklığı yer almaktadır.

            AP 1 Odası’nın kuzeyinde AP 2 Odası da bu yapı katına aittir. Bu oda AP 1’in kuzey duvarını dik kesen kuzey-güney uzantılı bir duvar ve bunun içinde yer alan “L” şeklindeki duvardan oluşur. Odanın kuzeyi açıktır. AN sarnıcının doğu duvarı bu kısımda bozulmuş, taş ve tuğlalar kullanılarak çamur harçlı bir duvar bozulan AN sarnıcı doğu duvarının üzerine AP 2 doğu duvarı olarak yapılmıştır. Diğer duvarları da taş ve tuğlalar kullanılarak harçsız olarak yapılmıştır.

          II. Yapı Katı

             Bu yapı katında AN sarnıcının içi tamamen konut olarak kullanılmıştır. Bu evre AP.E (Erken) yapısı olarak adlandırılmıştır ve 8 odadan oluşmaktadır.

             AP.E.1 olarak adlandırılan ilk oda AP 1’in duvarlarının alt seviyelerdeki devamı şeklindedir. Bu oda AN sarnıcının GD köşesinde yer almaktadır. AN sarnıcının bu kısımdaki duvarları odanın güney ve doğu duvarları olarak kullanılmıştır. Kuzey ve batı duvarları taş ve tuğla kullanılarak çamur harç ile örülmüştür. Odanın batı duvarının kuzey ucunda bir kapı açıklığı yer almaktadır. Burada henüz taban seviyesine ulaşılmamıştır.

            AP.E.2 olarak adlandırılan oda AP.E.1’in kuzeyinde yer almaktadır. AP.E.1’in kuzey duvarı bu odanın güney duvarıdır. AN sarnıcının doğu duvarı üzerine yapılan çamur harçlı duvar odanın doğu duvarı olarak kullanılmıştır. Duvarları taş ve tuğlalar kullanılarak çamur harç ile örülmüştür. Kuzey duvarının doğu ucunda AP.E.3’e geçişi sağlayan kapı açıklığı vardır. Henüz taban seviyesine ulaşılmamıştır.

                AP.E.3 olarak adlandırılan oda da AP.E.2’in kuzeyinde yer almaktadır. AP.E.2’in kuzey duvarı bu odanın güney duvarıdır. AN sarnıcının doğu duvarı üzerine yapılan çamur harçlı duvar odanın doğu duvarı olarak kullanılmıştır. Duvarları taş ve tuğlalar kullanılarak çamur harç ile yapılmıştır. Kuzey duvarının doğu ucunda AP.E.2’ye geçişi sağlayan kapı açıklığı vardır. Taban seviyesine ulaşılmamıştır. AP.E.2 ve AP.E.3 odalarında birbirine geçişi sağlayan bir kapı açıklığı vardır. Bu iki oda dışa kapalıdır.

            AP.E.4 olarak adlandırılan oda AP.E.2 ve 3’ün batısında yer almaktadır. AP.E.2 ve 3’ün batı duvarı bu odanın doğu duvarıdır. Çokgen plana sahip bir odadır. Odanın orta kısmında odayı ikiye bölen kuzey-güney uzantılı bir duvar vardır. Bu duvarın kuzey ucunda bir açıklık vardır. Duvarları taş ve tuğlalar kullanılarak çamur harç ile yapılmıştır. Odanın batı duvarı üzerinde tuğla ocak tabanı açığa çıkarılmıştır.

            AP.E.5 olarak adlandırılan oda AP.E.4’ün batısında yer almaktadır. AP.E.4’ün batı duvarının güney yarısı bu odanın doğu duvarıdır. Duvarları taş ve tuğlalar kullanılarak çamur harç ile örülmüştür. Batı duvarının kuzey ucunda kapı açıklığı vardır. Taban seviyesine ulaşılmamıştır.

            AP.E.6 olarak adlandırılan alan AP.E.5 ile AP.E.7 arasında bir geçiş (koridor) görevi görmektedir. AP.E.5 ve 7’nin duvarları bu alanı oluşturmaktadır. Batıda  ve doğuda kapı açıklığı vardır. AP.E.7 olarak adlandırılan oda AP.E.6’nın kuzeyinde yer almaktadır. Kareye yakın bir odadır. Doğu ve batı duvarları korunamamıştır. Duvarları taş ve tuğlalar kullanılarak çamur harç ile yapılmıştır. Taban seviyesine ulaşılmamıştır.

            AP.E.8 olarak adlandırılan oda AP.E.7’nin batısında yer almaktadır. AN sarnıcının KB köşesinde yer almaktadır. Sarnıcın kuzey ve batı duvarları bu kısımda odanın duvarları olarak kullanılmıştır. Güney ve doğu duvarları ise taş ve tuğlalar kullanılarak çamur harç ile yapılmıştır. Doğu duvarının kuzey ucunda kapı açıklığı vardır. Taban seviyesine ulaşılmamıştır.

Duyurular Tümünü Gör