AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI KAZISI

Menü

AD ODASI

AD Odası Kuzeybatı Köşesi Kazısı

          AD Odasında kazı çalışmaları çalışmaları alanın kuzeyinde aşağı doğru uzanan duvar hattı boyunca devam etmiştir. Toprak içinde kuzey duvarına ait olabilecek taş, tuğla ve harç içeren moloz bir döküntü bulunmaktadır. Toprak, kiremit ve tuğla parçalarından oluşan moloz seviye, altında nispeten daha yumuşak toprak içeren başka bir seviye ile devam etmektedir. Seviye inme çalışmalarının devamında kuzey duvarında bir hatıl deliği ve batıda bir kapı girişine rastlanmıştır. Ayrıca güney kesitte kalan büyük küpün altında yarıdan kırık büyük bir küp daha ortaya çıkarılmıştır.

Batı girişin kapı eşiğinde harç sıva tespit edilmiş burdan odanın içine doğru ise yaklaşık 1 cm yüksekliğinde bir seviye ile odanın tamamına yayılan bir harç zemin ortaya çıkarılmıştır. Daha sonra batı girişin önündeki moloz döküntü kaldırılmış kapı eşiği ve önünde kademe şeklinde belki de basamakların oturduğu harç sıva ile karşılaşılmıştır. Sağ ve soldaki kapı girişine ait duvarların oturduğu seviyeye kadar bir miktar daha toprak kazılmış ve AD Odasının harçlı zeminine benzer bir zemin olduğu gözlemlenmiştir. Olasılıkla bu harçlı zemin AD Odasının batı girişi önündeki koridorda da devam etmektedir.

41.63 ve 41.53 seviyesinde korozyona uğramış iki bronz sikke ele geçmiştir. Büyük ölçüde tahrip olmuş üçüncü sikke ise el arabası toprağı içinden alınmıştır. Ayrıca pişmiş toprak bir kandil ele geçirilmiştir (40.83). Seramik, cam ve kemik parçaları diğer buluntular arasındadır.

AD Odası kuzeybatı köşedeki harç zemin

AD Odası Güneybatı Köşesi Kazısı


AD Odasını mekansal olarak değerlendirmeye ve anlamaya yönelik güneydoğu köşesinde başlamış olduğumuz kazı çalışmlarında kuzeybatı köşedeki kesitlerde olduğu gibi  moloz döküntü ve altında yumuşak toprak seviye takip edilmiştir. Bu alanda ilk seviye inimi sırasında güneybatı köşede 34x34 cm ölçülerinde bir kare tuğla bulunmuştur. Daha sonra bu tuğlanın  büyük bir küpün ağzını kapatan ortasında delik bulunan mermer bir  kapağın üstünde olduğu anlaşılmıştır. Bu küp ve ağzını kapatan mermer kapak ve tuğla sırasıyla açılarak fotoğraflanarak belgelenmiştir.

Bu küpün doğusunda Dor sütun başlığı parçası, İon sütun kaidesi, ve dikdörtgen mermer bir blokla kabaca dairesel olarak çevrelenen ve üzerindeki demir kenet halkası testi parçalarıyla kapatılan mermer blok, kapak olarak yorumlanmış ancak altında moloz döküntü tespit edilmiş, küp benzeri bir depolama sistemine rastlanmamıştır.

Güney duvarından kuzeye doğru 30 cm uzaklığında farklı noktalarda bronz bir sikke ve bir ağırşak bulunmuştur.

 Kapak olduğu düşünülen mermer bloğun toprak seviye inildikten sonraki görünümü.

Duyurular Tümünü Gör