AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI KAZISI

Menü

HAZİNE DAİRESİ DIŞINDA KUZEYDOĞU ODALARINDA KORUMA-ONARIM ÇALIŞMALARI

Çalışmalar Kilise Kuzeyindeki Hazine Dairesi’nin kuzey-doğusundaki 39/O plan karesi içinde yer alan odaların doğu duvarlarında gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı 1978 yılı kazılarında sonra hava koşullarının etkisiyle bir bölümü yıkılmış daha da yıpranacağı öngörülen duvarların acil koruma onarım çalışmasını yaparak sağlamlaştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda çalışmalar 1 ve 2 No lu odanın çevre temizliğinin yapılmasının ardından gerçekleştirilmiştir.

Kuzeydoğudaki 1 No lu odanın doğusundaki tahrip olan duvarın örülmesi için duvarın yıkılmış olan taşları kullanılmak üzere tasnif edilmiştir. Duvar, çamur harçlı düzensiz taş örgülüdür. Onarım sırasında kullanmak üzere orijinaline uygun bir şekilde duvardan dökülen kumdan yapılan harcın içine saman katılarak çamur harç elde edilmiştir. Uzunluğu 1.45 m. olan duvar zeminden 1.60 m’ye yükseltilmiş, duvarın orijinal yüksekliği bilinmediği için üst kısmı yıkıntı şeklinde yapılarak duvarın onarımı sonlandırılmıştır.

1 No lu Oda’nın güneyindeki 2 No lu odanın güneydoğusundaki yıkılmış durumdaki duvar, çamur harçlı düzensiz taş örgülüdür. Onarım sırasında kullanmak üzere orijinaline uygun bir şekilde duvardan dökülen kumdan yapılan harcın içine saman katılarak çamur harç elde edilmiştir. Uzunluğu 1.50 m. olan duvar zeminden 1.10 m’ye yükseltilmiş, duvarın orijinal yüksekliği bilinmediği için üst kısmı yıkıntı şeklinde yapılarak duvarın onarımı sonlandırılmıştır.

Hazine Dairesi Kuzey-doğusundaki 1 No lu Odanın Doğu Duvarı Onarım Sonrası

Hazine Dairesi G-Doğusundaki 2 No lu Odanın Doğu Duvarı Onarım Sonrası

Duyurular Tümünü Gör