AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI KAZISI

Menü

Kaynaklar

Akın H., Aydın Oğulları Tarihi Hakkında Bir Araştırma, 1968.

Andaloro M., “La decorazione pittorica degli edifici cristiani di Efeso: La chiesa di Santa Maria e il complesso di San Giovanni”, Efeso Paleocristiana e Bizantina - Frühchristliches und Byzantinisches Ephesos” Hrsg. R.Pillinger-O.Kresten-F.Krinzinger-E.Russo,  Arch. Forch. Band 3, 1999, 54 -70, Taf. 31-53.

Arıkan Z., “XIV-XVI. Yüzyıllarda Ayasuluğ”, Belleten, 209, 1990.

Bean G. E., Eskiçağda Ege Bölgesi, Çev. İ. Delemen, 1995.

Brandes W., Die Städte Kleinasiens im 7. und 8. Jahrh., 1989.

Buch W., “14-15. Yüzyılda Kudüs’e Giden Alman Hacıların Türkiye İzlenimleri”, Çev. Y. Baypınar, Belleten 183, 1982, 510-533.

Büyükkolancı M., “St. Jean Bazilikası Atrium’u” Efes Müzesi Yıllığı 2, 1978, 38-42.

Büyükkolancı M., “Zwei neugefundene Beuten der Johannes - Kirche von Ephesos: Baptisterion und Skeuophylakion” IstMitt 32, 1982, 236-257.

Büyükkolancı M., “Zur Baukronologie der Justinianusischen Johanneskirche in Ephesos” Akten des XII. Int. Kongr. für Chr. Arch., Bonn 1991, Teil 1, 1995, 589-602.

Büyükkolancı M., “Johannesbasilika und Festung auf dem Ayasoluk”, Ephesos, der neue Führer, yay. P. Scherrer, 1995, 192-198.

Büyükkolancı M. - S. Erdemgil, “Die Johannesbasilika”, Ephesos, Gebaute-Geschichte, yay. F.Hueber, 1997, 104-107.

Büyükkolancı M., “Ayasuluk Tepesi Batı Yamacındaki Manastır” Arkeoloji ve Sanat 82, 1998, 26-27.

Büyükkolancı M., “Excavation, Restoration and conservation at the Church of St. John in Ephesus/Selçuk, 1974-1998”, VII Simposio di Efeso su S. Giovanni Apostolo, Turchia: La Chiesa e la sua Storia 13,1999, 321-326.

Büyükkolancı M., “Eine Klosterkirche auf dem Ayasoluk in Ephesos”, ÖFE, 1999, 491-493. Taf.110/2.

Büyükkolancı M., “Zum Skeuophylakion der Johanneskirche von Ephesos” , Efeso Paleocristiana e Bizantina - Frühchristliches und Byzantinisches Ephesos” Hrsg. R. Pillinger - O. Kresten - F. Krinzinger - E. Russo, Arch. Forch. 3, 1999, 100-103,Taf. 81-87.

Büyükkolancı M., “Eski Efes-Ayasuluk Tepesi”, Ramazan Özgan’a Armağan, Yay. M. Şahin - H. Mert, 2005,  65-77.

Büyükkolancı M. - E. Doğan, “Efes Ayasuluk Tepesi’nde Bulunan Figürinler”, Arkeoloji Dergisi IX, 2007/1, 123-133.

Büyükkolancı M., “Quelques exemples de plüques de parapet des VII-VIII siecle provenant de Saint-Jean a Ephese”, La sculpture byzantine, VII-XII siecles, (Athenes 2000), BCH Supplement 49, Ed.C.Pennas-           C. Vanderheyde, 2008, 71-79.

Büyükkolancı M., Selçuk Ayasuluk Tepesi (Eski Efes) “Appasas” mı?, eds. Öktü Armağan E., Günel S., Deniz U., Batı Anadolu ve Doğu Akdeniz Geç Tunç Çağı Kültürleri Üzerine Yeni Araştırmalar, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, (2008), pp. 41-55.

Büyükkolancı M., “Efes Artemis Tapınağı Kilise olarak işlev gördü mü?” Altan Çilingiroğlu’na Armağan, Urartu Krallığı’na Adanmış Bir Hayat, Yay. H. Sağlamtimur, E. Abay, Z. Derin, A. Erdem, A. Batmaz, F. Dedeoğlu, M. Erdalkıran, M. Baştürk, E. Konakçı, İstanbul, 2009, 173-181.

Büyükkolancı M., “Ayasuluk’ta Yeni Bulunan Kale Köşkü ve Hamamı”, XIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu,  İstanbul, 2009, 143-154.

Büyükkolancı M., "2009 Yılı Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Anıtı Kazı ve Onarım Çalışmaları", KST, 32.2, 83-95, (2011).

Büyükkolancı, M., “2010 Yılı Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Anıtı Kazı ve Onarım Çalışmaları”, 33. KST (Baskıda), Ankara 2011 (2012).

Büyükkolancı, M., "Ayasuluk - Kale Köşkü", Aktüel Arkeoloji, 26, Mart - Nisan, 120-121, (2012)

Castelfranchi M., Baptisteria. Intorno ai piu noti battisteri dell’Oriente, 1980.

Castelfranchi M., “Il battistero della chiesa di San Giovanni ad Efeso (Ayasuluk)” Actes du XV Congres Internationale d’Etudes Byzantin IIA, 1981, 123-142.

Castelfranchi M., “Il complesso di San Geovanni ad Efeso nel quadro dell’ architettura giustanianea dell’Asia Minore”, Efeso Paleocristiana e Bizantina - Frühchristliches und Byzantinisches Ephesos”, Hrsg. R. Pillinger, O. Kresten, F.Krinzinger, E. Russo, Arch. Forch. 3, 1999, 89-99, Taf.74-80.

Duyuran R., Efesos Kılavuzu, 1950.

Elliger W., Ephesos-Geschichte einer antiken Weltstadt, 1985.

Engelmann H., “Konsilsakten und Grabungsbericht Zur Marienkirche in Ephesos”, ZPE 102, 1994, 185-190.

Engelmann H., “Ephesos und die Johannesakten”, ZPE 103, 1994, 297-302.

Foss C., Ephesus after Antiquity: A late antique, Byzantin and Turkish City, 1979.

Friesinger H., 100 Jahre Österreichische Forschungen in Ephesos, Akten des Symposions Wien 1995, Yay. H. Friesinger - F.Krinzinger, Archaeologische Forschungen 1, 1999.

Geçmişten Günümüze Selçuk Sempozyumu.

Gschwind K., Der ephesische Johannes und die Artemis Ephesia, l965.

Gültekin H., - C. Sezer - M. Baran, “Efes’te St. Jean Bazilikası Kazı ve Restorasyon Çalışmaları”, TürkAD 12/1, 1962, 49-52.

Günther M., Die Frühgeschichte des Christentums in Ephesus, 1998.

Hellenkemper H., “Frühe Christliche Wallfahrtstatten in Kleinasien” Akten des XII. Int. Kongr. für Chr. Arch., Bonn 1991, Teil 1 (1995), 259-271.

Hörmann H., Die Johanneskirche, FiE 4/3, 1951.

Hueber F., Ephesos, Gebaute Geschichte, 1997.

Karwiese S., Gross ist die Artemis von Ephesos,1995.

Kılıç A., “Selçuk (Ayasulug) Kültür Tarihine Genel Bir Bakış”, GGSS, 1998, 3-17.

Kurat A. N., Çaka Bey, 1966.

Lequenne F., Galat’lar, Çev. S. Albek, 1979.

Lessing E. - W. Oberleitner, Ephesos, Weltstadt der Antike, 1978.

Lloyd S., Türkiye’nin Tarihi, Bir Gezginin Gözüyle Anadolu Uygarlıkları,  çev. E. Varinlioğlu, 1998.

Mango C., Byzanz, 1986.

Miltner F., “Anastylose in der Johanneskirche” Öjh 44, 1959 Beibl.,  375-380.

Mitteilungen zur Christlichen Archaologie

Müller – Wiener W., “Mittelalterliche Befestigungen im südlichen Ionien” İstMitt, 11, 1961, 5-122.

Ostrogorsky G., Bizans Devleti Tarihi, Çev. F. Işıltan, 1981.

Pillinger R., “Die Christlichen Denkmaler von Ephesos”, MiChrArc, 2, 1996,  39-70.

Plommer H., “St. John’s Church, Ephesus” Anat St.12, 1962, 119-129.

Prokopius, Bizans’ın Gizli Tarihi, Çev. O. Duru, 1990.

Prokopius, Yapılar I, Çev. E.Özbayoğlu, 1994.

Prokopius, De Aedificiis V 1, 4-6. Übersetzung von O.Veh, 1977, 247.

Stewig R., Batı Anadolu Bölgesi’nde Kültür Gelişmesinin Anahatları, Çev. R. Tufan  - M. Ş. Yazman, 1970.

Strube C., Die westliche Eingansseite der Kirchen von Konstantinopel in justinianischer Zeit, 1973, 118-130.

Telci C., Ayasuluğ, Selçuk Belediyesi, Selçuk-Efes Kent Belleği Yayınları 1, İstanbul, 2010.

Thiel A., “Das Atrium der Johanneskirche” ÖFE 1999, 485-490. Taf.106-110.

Trebilco P., “Jews, Christians and the Associations in Ephesus: A Comparative Study of Group Structures”, ÖFE 1999, 325-334.

Trintini J. P., Ephesos, 1995.

Türkoğlu S., Efes’te 3000 Yıl,1986.

Verzone P., “Le Fasi construttive della basilica di S. Giovanni de efeso”, Atti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia. Rendiconti (Serie III) 51-52, 1978-1980, (1982), 213-235.

Volanakis J. E., “Die Baptisterien von Ephesos und Spendung der Taufe in Frühchristlicher Zeit” ÖFE, 1999, 349-353.

Wiplinger G. - G. Wlach, Ephesos, 1995.

Wittek P., Menteşe Beyliği, Çev. O. Ş. Gökyay, 1986.

Duyurular Tümünü Gör