AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI KAZISI

Menü

Ayasuluk İç Kalesi

Ayasuluk İç Kalesi

            Ayasuluk Tepesi’nin en yüksek yerine inşa edilmiş olan iç kale Selçuk İlçesi’nin başına konulmuş bir taç gibidir. Gururlu görünümünün ardında çok eskilere giden geçmişini saklamaktadır. Görülen kale duvarları Selçuklu-Osmanlı dönemlerine aittir. Dış surlarda olduğu gibi moloz taşlar ve devşirme malzeme inşa edilen iç kale sur duvarları 15 kuleyle güçlendirilmiştir. İç kalenin biri batıda diğeri doğuda olmak üzere iki girişi vardır. Batı kapısı dıştaki duvarlarla korunmuştur. Kale içinde kapıların yakınında tonoz örtüleri sağlam kalabilmiş ancak üçünün kazıları yapılmış beş adet sarnıç yer alır. Merkezi kısmın güneyinde tek kubbeli ve minaresi kısmen sağlam kalabilmiş cami (Kale Camii) vardır. Üstte, batıda Türk Çağı’na ait kale hamamı son yıllarda kısmen kazılmıştır. En üstte beşik tonozla örtülü bir başka sarnıç ayakta kalabilmiştir.

            Son yapılan kazı ve araştırmalarda Türk Dönemi’nde sarnıç haline getirilen tonozlu yapının aslında Bizans Dönemi’ ne ait bir bazilikanın doğu (apsis) bölümü olduğu kesinlik kazanmıştır. Sarnıç haline getirilirken üstü tonozla kapatılmış ve orta kısmı bir sütun ve iki kemerle desteklenmiştir. Yağmur sularıyla beslenen sarnıç yanındaki hamamın su gereksinimini karşılıyordu. Nef bölümü tamamen yıkık olan apsisin duvarları 1.10 m. kalınlıktadır. Düzgün tuğla hatıllı taş duvarlar, yapı sarnıç haline getirilirken içten desteklenmiş ve güçlü bir kırmızı harçla ile sıvanmıştır. Yapının inşa edildiği kayalık platform tepenin en yüksek noktasıdır. İnanışı göre, St. Jean doksanlık bir ihtiyar iken Ayasuluk Tepesi’nin en yüksek noktası olan burada İncil’ ini yazmış ve dua etmiştir. Belki buradaki bazilika da onun anısına (St. Jean için) inşa edilmiş olabilir.

            Kaledeki ilk kazı ve onarım çalışmaları 1960 yılında Efes Müzesi Müdürlüğü tarafından yapılmıştır. 1990 yılından başlayan ikinci dönem müze çalışmaları 2003 yılına kadar devam etmiştir. 2007 yılından itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izinleri ve destekleriyle Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından devam edilen iç kaledeki kazılarda güney yamaç evleri, yollar, kale köşkü ve hamamı ile batı sarnıçlar kazılıp ortaya çıkarılmıştır. 2010 yılı itibariyle batı sur duvarlarında Selçuk Belediyesi'nin destekleriyle geniş çaplı onarım çalışmaları başlamıştır.

Duyurular Tümünü Gör