AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI KAZISI

Menü

Fresklerin Korunması Amacıyla Yapılan Çalışmalar

          St. Jean Kilisesi Atriumu ile İsabey Camii arasındaki alanda 1985 yılında kazılıp ortaya çıkarılan Üç nefli bazilika çevresindeki oda ve salonlarla birlikte manastırın merkezi kısmında yer alır. Kare planlı (13.00X13.00 m.) bazilikanın Erken Bizans Çağı bazilikalarına mahsus yarım daire şeklinde büyük bir apsisi vardır (çap 5.20 m.).

          Batıda nartex ve olasılıkla küçük bir atrium’a sahip olan bazilikanın duvarları bazı kısımlarda 2.00  m. yükseklikte kalabilmiştir. Orta nefin tabanı plaka taş  ve daha yüksek olan yan neflerin tabanı ise tuğla döşemelidir. Orta nefle yan nefler arasında üç sütun vardır. Devşirme sütunlar ve başlıklar yapının ahşap beşik çatısını taşımaktadır.

          Ortalama 1.50 m yükseklikte kalabilmiş kuzey nefin kuzey duvarındaki freskler mermer taklidi bezemelerle süslüdür. Yeşil, kırmızı ve sarı renklerin kullanıldığı pano şeklindeki fresklerin kazılar sonrasında konservasyonu yapılmış olsa da aradan geçen zaman içinde bozulmalar olmuştur. Bu sezon yeniden ele alınan freskler tümüyle konservasyona tabi tutulmuş ve üzerine nano teknoloji ile üretilmiş koruyucu uygulanmıştır (Resim 15). Daha sonra freskleri tabiat şartlarından korumak amacıyla hem duvarı ve hem de freskleri koruyacak şekilde koruyucu çatı yapılmış ve çatının üzeri alaturka kiremitle kaplanmıştır

 

  

Duyurular Tümünü Gör