AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI KAZISI

Menü

                                                          AN SARNICI KAZILARI


2010 yılından bu yana devam eden AN Sarnıcı kazılarında 2012 yılı kazıları neticesinde şu ana kadar 5 ana evre saptanmıştır. Evreleri geçten erkene doğru sıralayacak olursak:


I.   Evre    AM Evresi        (Türk Dönemi, 1450 sonrası)

II.  Evre    AP Evresi         (Türk Dönemi, 1450 sonrası)

III. Evre    APE Evresi      (1310 ve biraz öncesi – 1450 Arası)

IV. Evre   APE.E Evresi   (1310 öncesi ? )

V.  Evre   AN Evresi         (Sarnıcın kullanım evresi, Bizans Dönemi) 


   AM (I. Evre) ve AP (II. Evre) evrelerinde iki odalı evler çıkmıştır. Onun altından gelen APE (III. Evre) evresinde ise 2011 yılı kazıları itibariyle en az 14 odanın varlığı saptanmıştır. Ancak bu odaların bir kısmı aynı dönemde kullanılmamışlardır ve APE yapı katında alt evreler mevcuttur. 2012 kazılarıyla birlikte APE evresinin altından olasılıkla Geç Bizans Dönemine ait yapılara ait olası odalar kazı sonlarında ortaya çıkarılmaya başlanmıştır. APE.E (IV. Evre) olarak adlandırılan bu evrede 2013 kazı sezonunda detaylı olarak çalışılacaktır.

                                       GDA Alan, 2012 yılı kazı öncesi planı

                                                                        GDA Alan, 2012 yılı kazı öncesi planı


                                           AN Sarnıcı, 2012 Yılı, Kazı Öncesi

                                                                            AN Sarnıcı, 2012 Yılı, Kazı Öncesi


   2012 yılı AN Sarnıcı kazılarında APE 6, 7, 8, 10, 11 ve 14 no.lu odaların bulunduğu kuzey bölümde yoğunlaşmıştır. Bunun yapılmasının nedeni 2012 kazı sezonunda tüm odaların kazısının tamamlanması mümkün olmadığından ötürü en azından kuzey bölümdeki odaların kazıları tamamlanarak AN Sarnıcı kubbelerinin yıkıntılarına ulaşmaktır. 

 

    Kazılar Sonucunda: 


  2012 kazı sezonunda kazı çalışmaları kuzey ve kuzeybatı bölümlerde yoğunlaşmıştır. Sarnıcın kuzey yarısında yer alan APE 6 güney ve doğu (koridor), APE 7, APE 8, APE 10, APE 11 ve APE 14 odalarında kazı çalışmaları yapılmıştır. Güney bölümdeki odalarda APE 12 odasındaki zeytinyağı ezme sistemi hariç herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Bunun haricinde APE 4 ve APE 5 odalarında 2011 yılında yarım kalan seviyeyi tamamlamak üzere birer günlük kazı çalışmaları yapılmıştır.

 

  Kazı çalışmalarının kuzey ve kuzeybatı bölümde yoğunlaşmasının nedeni, 3 aylık bir sürede tüm odaları kazmak mümkün olmayacağından ötürü bu bölümlerdeki yapıları ve evreleri açığa çıkararak, AN sarnıcı ana kullanım seviyesi ve bundan daha önce sarnıcın kubbelerinin yıkıntılarına ulaşmaktır.


   APE 6 odası/koridoru çalışmaları güney ve doğu olmak üzere iki bölümde sürdürülmüştür. Güney bölüm, APE 5 ile APE 7 odası arasında kalan alandır. Bu alanda öncelikle alt sırası bulunmayan taş sıraları kaldırılmış, ardından odanın üst seviyelerine ait olabilecek bir taban seviyesi açığa çıkarılmıştır. Taban altı dolgusu yoğun bir tabaka olarak taş ve tuğlalıdır. Bu alanda derinleştikçe D-B doğrultulu yeni bir duvar ortaya çıkarılmıştır. Söz konusu duvar APE 8 güney duvarı ile birleşmektedir. APE 6 güney bölümü çalışmaları APE 14 odası ile aynı seviyeye ulaştıktan sonra sonlandırılmıştır.

                   APE Odası ve Koridoru (Kazı Öncesi ve Sonrası)    APE Odası ve Koridoru (Kazı Öncesi ve Sonrası)

                                                           APE Odası ve Koridoru (Kazı Öncesi ve Sonrası)

                                      APE 6 Koridoru, Güney Bölüm Kazı Sonrası

                                                                APE 6 Koridoru, Güney Bölüm Kazı Sonrası

                                       APE 6 Koridoru, Doğu Bölüm Kazı Sonrası

                                                             APE 6 Koridoru, Doğu Bölüm Kazı Sonrası


  APE 6 doğu bölüm, koridor, çalışmaları ile APE 7, APE 11, APE 6 güney bölüm arasındaki ilişki daha net anlaşılmıştır. APE 7 üst seviye doğu duvarı ve APE 11 odası batı duvarlarına bitişik şekilde açığa çıkarılan destek duvarları açığa çıkarılmıştır. Söz konusu destek duvarlarının arasındaki koridorun kuzeye doğru yükselen tuğla döşemeli olası tabanı güney ve kuzey bölümlerde açığa çıkarılmıştır.


  Söz konusu taban APE 7, APE 8 odalarının içinde bulunduğu yapı kompleksi, APE 10-11 odalarının ait olduğu yapı kompleksinin aynı kullanım dönemini bağlayan bir yürüme zemini gibi gözükmektedir. Ancak diğer yandan gerek APE 4 odası batı duvarında yer alan kapı açıklığının kapatılması, gerekse APE 10-11 odalarını ayıran orta duvardaki kapı açıklığının kapatılmış olması yapıların kendi içindeki evreleri göstermektedir. Koridorda açığa çıkarılan taban III. Evrenin hangi yapı katına ait olduğunu söylemek kesin olmamakla birlikte, II. Yapı Katına aitmiş izlenimi vermektedir. 


  2011 yılında kısmen kazılan APE 7 odasında kazı çalışmaları 2012 yılında da devam etmiştir. Özellikle APE 7 odasındaki kazı çalışmaları genel anlamda evreleri anlamamızı kolaylaştırmıştır. APE 7 odası 2012 yılı başında kazılmaya başlandığında doğu, güney ve batı duvarları en geç evresiyle temsil edilmektedir. Güney duvarına bakıldığında APE 6 güney bölümde yer alan altı boş olan duvar ve taş sırası ile ilişkilendirmek gereklidir. Odada derinleştikçe özellikle doğu ve güney duvarlarında odanın II. Evresi ortaya çıkmıştır. Bu evrede APE 6 güney bölümdeki duvarlar yoktur. Doğu duvarında ise II. Evreyi bağlayan bir ocak bulunmuştur. Söz konusu evre güney duvarının temel seviyesine ulaşılmasıyla sonlanmıştır. APE 7 odası, II. Evresine ait güney, doğu ve batı duvarları kaldırılınca. APE 6 odası güney bölümde ortaya çıkarılan D-B doğrultulu duvar anlam kazanmıştır.

                                     APE 7 Odası, Kazı Öncesi

                                                                        APE 7 Odası, Kazı Öncesi

                                     APE 7 Odası, Kazı Sonrası

                                                                           APE 7 Odası, Kazı Öncesi


  APE 7 odasının en erken evresini APE.E Evresi (IV. Evre) olarak adlandırmak olasıdır. Odada yapılan çalışmalar en erken evre güney duvarının 1.5 m. kadar güneye kayarak APE 8 güney duvarı ile birleştiğini göstermiştir. Böylece 2011 yılında APE 8 erken evresi olarak adlandırılan APE 8 odasının APE.E 7 odası ile aynı dönemde kullanıldığı görülmüştür. Ayrıca APE 7 odası içinde D-B yönlü, doğu duvarına bitişik iki duvar sırası açığa çıkarılmıştır. Bu sıralardan üst kodda olan yapının II. Evresiyle ilişkili olabilir ve alt seviyede olan tahrip olmasına rağmen belki de APE.E 7 odasını K-G yönlü ikiye ayıran bir iç duvar olarak yorumlamak olasıdır.

                                         APE.E 7-8 Odaları Planı

                                                                                      APE.E 7-8 Odaları Planı


  APE 10 ve 11 odalarında kazı çalışmaları ile duvarların temel seviyelerine ulaşılmış ve odaların duvarları kaldırılmıştır. Odanın orta kısmında AN sarnıcı orta ayağına ulaşmak için derinleşilmiş ve bu alanda K-G yönlü bir duvar açığa çıkarılmıştır. Duvar güneye doğru devam etmekle birlikte bu yıl duvarın devamına ulaşmak için kazı çalışması yapılmamıştır. Duvar, kuzeyde köşe yaparak doğuya devam etmektedir. Bu bölüm oldukça tahrip olmasına rağmen, APE.E (IV. Evre) evresine ait yeni bir oda daha saptanmıştır. Kuzey ve batı duvarları kısmen ortaya çıkarılan oda APE.E 7 ve 8 odaları ile çağdaş olabilir. 2013 yılında devam edecek kazı çalışmaları daha kesin bilgilere ulaşmamıza yardımcı olacaktır.

                                       APE.E 7-8-10 ve 11 Odaları, Kazı Sonrası

                                                               APE.E 7-8-10 ve 11 Odaları, Kazı Sonrası

                                        AN Sarnıcı, 2012 Yılı Kazıları Sonrası

                                                                    AN Sarnıcı, 2012 Yılı Kazıları Sonrası

 


Duyurular Tümünü Gör