AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI KAZISI

Menü

4 ve 5 Nolu Odalar

        Kale Köşkü Çevresi (KKÇ) 4 ve 5 Nolu Odalar

          KKÇ 4 ve 5 nolu odalar; KKÇ 3 ‘ün kuzeyinde, Kale Köşkü’nün de kuzey-doğusunda, 10-11 N plan karesinde yer almaktadır. Kazısı büyük ölçüde geçen yıl yapılan odaların birlikte planlandığı ve inşa edildiği daha sonra bölündüğü anlaşılmaktadır. 4 nolu odanın iç ölçüleri 7.70 x 4.30 m’ dir. Yapının batı duvarı Kale Köşkü’nün doğu duvarı olup kireç harç ile yapılmışken diğer duvarları da taş ve tuğlalar kullanılarak çamur harç ile yapılmıştır.

          Bu yıl oda içindeki çalışmalar sadece batı kısımda sürdürülmüştür. Kale Köşkü’nün doğu duvarının mevcut durumunu tespit edebilmek amacıyla duvarın önünde 1.00 m. genişliğinde çalışmalara başlanılmıştır. Yapılan çalışmalarda söz konusu duvarın üst kısımda olduğu gibi kireç harçlı olduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın kuzeye doğru sürdürülebilmesi için odanın kuzey duvarının bir kısmı belgelenerek kaldırılmış ve böylece çalışmalara kazısı geçen yıl yapılan KKÇ 5 numaralı odada devam edilmiştir.

          İç ölçüleri 7.05 x 2.54 m. olan bu odada da yine aynı şekilde 1.00 m. genişliğinde sürdürülen çalışmalarda Kale Köşkü’nün KD köşede doğu duvarında, özelikle de üst kısmında bir kayma olduğu tespit edilmiştir. Devam eden çalışmalarda ise KD köşede bitmesi gereken Kale Köşkü doğu duvarının kuzeye doğru, KKÇ 5 numaralı odanın KB köşesine kadar devam ettiği tespit edilmiştir. Bu duvarın alt kotlarda kireç harçlı olduğu, üst kotlarda ise çamur harçlı duvarlar yapıldığı saptanmıştır. Çalışmalar 79.20 kotunda sonlandırılmıştır.

Duyurular Tümünü Gör